fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Państwo zapłaci za adwokata dla żołnierzy

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Wojskowi oskarżeni o przestępstwa podczas służby będą mieli prawo do adwokata. Koszty pokryje Skarb Państwa
Odpowiednie zmiany w kilku ustawach, w tym o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, przygotowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zakładają one, że zapewniony zostanie zwrot kosztów pomocy prawnej żołnierzom zawodowym, wobec których wszczęto albo prowadzi się postępowanie karne. Chodzi o czyny noszące znamiona przestępstwa, o które zostali podejrzani w związku z pełnioną służbą. Zwrot kosztów adwokata nastąpi jednak, tylko jeżeli postępowanie karne zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu sprawy albo wyrokiem uniewinniającym.
Koszty w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu jednego obrońcy (określone na podstawie ustawy – Prawo o adwokaturze) zostaną zwrócone ze środków tej części budżetu państwa, której dysponentem jest MON.
Ważne zmiany wprowadza się również do kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z projektem udział obrońcy w rozprawie głównej będzie obowiązkowy przed wszystkimi sądami wojskowymi w sprawie przeciwko żołnierzowi oskarżonemu o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych poza granicami państwa. Przepisy mają szczególne znaczenie w sprawach takich jak ta z Nangar Khel. Polscy żołnierze zostali w niej oskarżeni o ostrzelanie ludności cywilnej.
Projektowane zmiany dobrze ocenia prof. Piotr Kruszyński.
– Żołnierze nie są przecież ludźmi dobrze sytuowanymi, poza tym uczestnictwo w misji wojskowej w Iraku czy Afganistanie to nie jest wyjazd na wycieczkę, tylko na wojnę. W takiej sytuacji podstawowym obowiązkiem państwa jest zapewnienie tym ludziom pomocy prawnej, jeżeli coś im się przydarzy. To nakazuje zwykła przyzwoitość – mówi znany karnista.
Przepisy takie od dawna obowiązują już w USA i w Wielkiej Brytanii. W krajach tych żołnierzom, którym prokurator wojskowy stawia zarzuty, przydzielany jest za darmo wojskowy obrońca. Oskarżeni mogą także wynająć prawnika cywilnego i ubiegać się o zwrot kosztów od armii.
Przepisy przewidują też pomoc dla żołnierzy (i ich rodzin), którzy uczestniczyli m.in. w misjach wojskowych. Ministerstwo Obrony Narodowej będzie mogło np. wypłacić zapomogę byłemu żołnierzowi, który został zwolniony z czynnej służby wojskowej podczas jej trwania ze względu na stan zdrowia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA