fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Daninę fiskusowi płaci również cudzoziemiec

Obcokrajowiec, który dostanie w spadku lub darowiźnie mieszkanie, dom lub ziemię w Polsce, zapłaci tutaj podatek od spadków i darowizn. Jeśli nieruchomość kupi, wyłoży dodatkową gotówkę na podatek od czynności cywilnoprawnych
Przy umowach darowizny i kupna nieruchomości podatkowych formalności będzie mniej. Umowy te muszą być zawierane przed notariuszem, a on ma obowiązek obliczyć i pobrać od kupującego podatek oraz wpłacić należność na konto fiskusa. Podatek od spadku trzeba uiścić samemu.
Reguły opodatkowania spadku i darowizny są podobne. Podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności nieruchomości znajdujących się na terytorium Polski z tytułu m.in. dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, zachowku, darowizny, polecenia darczyńcy. Zwolnione od podatku jest nabycie gospodarstwa rolnego, ale zwolnienie nie obejmuje budynków mieszkalnych w takim gospodarstwie.
Jeśli cudzoziemiec otrzyma w testamencie dom lub mieszkanie na terenie Polski, będzie musiał zapłacić podatek w Polsce, a prawdopodobnie także w swoim kraju, gdyż umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zwykle nie obejmują podatku od spadków i darowizn.
[srodtytul]Parapet a podatek[/srodtytul]
Podstawą opodatkowania jest wartość nieruchomości po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość) ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Podstawę opodatkowania określa urząd skarbowy na podstawie dostarczonych mu informacji.
– Do zeznania podatkowego warto dołączyć dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie wartości rynkowej – mówi Edyta Koślacz z Biura Doradztwa Podatkowego Oleńka. – Każda informacja może mieć znaczenie, np. czy w budynku jest garaż, łazienka, czy WC jest oddzielnie, a nawet z czego zrobione są parapety. W przypadku gruntu należy przedstawić szczegółowy opis nieruchomości, jej przeznaczenie (pod zabudowę, handlowa, rolna, leśna, pod drogę), czy jest ogrodzona, a jeśli tak, to jakiego rodzaju jest to ogrodzenie. Ważny jest także dostęp do drogi, kanalizacji, wodociągu itp.
Ustawa nie zawiera żadnego ograniczenia co do rodzajów składanych dokumentów, podatnicy mogą więc dołączyć różne oświadczenia czy informacje wskazujące np. na zły stan techniczny budynku lub ograniczone możliwości wykorzystania działki z powodu jej niekorzystnego położenia czy ukształtowania terenu. – Im więcej uzasadnień podatnika, tym większe szanse na niższy podatek – przekonuje Edyta Koślacz.
[srodtytul]Zwolnienie dla najbliższych[/srodtytul]
Podatku może nie płacić cudzoziemiec, który dla spadkobiercy lub darczyńcy jest małżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem, dziadkiem, babką, pasierbem, bratem lub siostrą, ojczymem lub macochą. W chwili nabycia spadku lub darowizny musi jednak posiadać obywatelstwo jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub przynajmniej mieć miejsce zamieszkania na terytorium Polski albo takiego państwa. Nawet wtedy jednak warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie nabycia spadku lub darowizny nieruchomości we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Pozostali cudzoziemcy zapłacą podatek według tych samych reguł co obywatele Polski.
Przy obliczaniu wysokości podatku od podstawy opodatkowania odlicza się tzw. kwotę wolną. Jej wysokość zależy od grupy podatkowej, do której należy spadkobierca lub obdarowany:
> 9637 zł – jeśli należy do I grupy podatkowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie),
> 7276 zł – II grupa podatkowa (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni, małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych),
> 4902 zł – III grupa podatkowa, czyli wszystkie inne osoby.Wysokość podatku oblicza się według skali podatkowej opublikowanej w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (DzU z 2004 r. nr 142, poz. 1514 ze zm.)
Zgłoszenia nabycia nieruchomości cudzoziemcy – tak jak i Polacy – dokonują na druku SD-3, który należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według położenia nieruchomości.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA