fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie z rynku

Kiedy odliczysz VAT budując dom w 2014 roku

Fotorzepa, Tomasz Koryszko Tom.Ko. Tomasz Koryszko
Jeżeli do domu rodziców młodzi dobudują pokoje, mając pozwolenie na budowę, odliczą VAT za materiały budowlane.
Tylko do końca roku 2013 r. budujący i remontujący domy mogli korzystać z odliczeń VAT za materiały budowlane. Kto jednak nie rozpoczął inwestycji, wciąż będzie miał taką szansę, ale tylko jeśli buduje, a nie remontuje...
Marcin Brzezin: Zgodnie ?z nowymi regulacjami dotyczącymi zwrotu VAT – ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – osoby fizyczne będą korzystać z odliczeń w ramach programu „Mieszkanie dla młodych" tylko w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie domu, i to pod warunkiem otrzymania pozwolenia na budowę ?po 1 stycznia 2014 roku.
Nie ma natomiast możliwości uzyskania zwrotu VAT za materiały użyte do remontu oraz budowy domów większych niż 100 ?lub 110 mkw.
Na jakich warunkach MdM pozwala na skorzystanie ?z odliczeń VAT?
Prawo do wystąpienia ?o zwrot wydatków mają wyłącznie osoby fizyczne, które do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę, nie ukończyły ?36. roku życia.
Jeśli o zwrot stara się osoba będąca w związku małżeńskim, to warunek wieku musi spełnić młodsze ?z małżonków. Istotne jest również, że do dnia składania wniosku o zwrot wnioskodawca nie może:
- ?być właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
- ?posiadać spółdzielczego własnościowego prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
- ?być współwłaścicielem innego budynku, w którym w przypadku zniesienia współwłasności stałby się właścicielem co najmniej jednego lokalu mieszkalnego (czyli np. nie może być jednym z dwóch współwłaścicieli budynku obejmującego dwa lokale mieszkalne).
Co jeszcze ogranicza ?inwestorów?
Warto również pamiętać o ograniczeniach dotyczących maksymalnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która nie może przekraczać:
- ?jeśli w dniu wydania pozwolenia na budowę wychowywaliśmy co najmniej troje dzieci: 110 mkw. – dla domu jednorodzinnego,
- ?w pozostałych przypadkach: 100 mkw. – dla domu jednorodzinnego.
Poza budową domu zwrot przysługuje również w przypadku nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne lub przebudowy budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.
A jeśli do budynku rodziców młodzi dobudują pokoje, mając pozwolenie na budowę, odliczą VAT?
Jak już wspomniałem: jeżeli następuje rozbudowa istniejącego lokalu, młodzi mają pozwolenie na budowę i spełnione zostaną pozostałe warunki, to zwrot VAT według nowych zasad będzie przysługiwał.
Czytelnik pisze: „Dostałem pozwolenie na budowę 30 grudnia 2013, więc ani nie kupiłem materiałów, bo żeby je kupić potrzebny jest kredyt, do którego potrzebne jest pozwolenie na budowę, a nowe zasady odliczeń VAT są nie dla mnie, bo dostałem pozwolenie na budowę przed 1 stycznia 2014 r. Co mogę zrobić?".
W sytuacji, gdy czytelnik nie ma żadnych faktur z 2013 roku, które mógłby rozliczyć na starych zasadach, a pozwolenie na budowę zostało wydane przed 1 stycznia 2014 roku, niestety nie jest uprawniony do zwrotu części VAT.
Co można odliczyć w ramach „MdM"?
Zwrot dotyczy wydatków:
- ?udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej,?poniesionych na materiały budowlane, które ?do 30 kwietnia 2004 r. ?były opodatkowane 7-proc. stawką podatku od towarów i usług, ?a od 1 maja 2004 r. są obciążone standardową stawką,
- ?poniesionych od dnia wydania pozwolenia na budowę do 30 września 2018 r.
Istnieje szczegółowy wykaz materiałów budowlanych, w stosunku do których przysługuje zwrot.
Kiedy i jak dokonywać odliczeń? Jakie są wymogi formalne?
Wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane składa się raz, nie później ?niż do 31 grudnia roku, ?w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania ?wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
Wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka. Istotną zmianą jest również to, że zwrot VAT od 2014 roku obejmie tylko wydatki na materiały budowlane poniesione od dnia wydania pozwolenia na budowę. Nie zmienią się również wymogi co do zawartości samego wniosku, nadal trzeba też będzie do niego załączać kopie faktur i pozwolenia na budowę.
Na jak duży zwrot można liczyć? Proszę o przykład.
Kwota zwrotu wydatków dla stawki 22 proc. jest równa 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych (ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków).
W przypadku, gdy stawka VAT wynosi więcej niż 22 proc., kwota zwrotu wydatków wynosi 65,22 proc. dla stawki 23 proc. Jeżeli wniosek o zwrot wydatków zostanie złożony w okresie stosowania stawki 23 proc., limit kwoty zwrotu wydatków wynosi nie więcej niż 12,195 proc. Maksymalna kwota zwrotu obliczona dla wskaźników w I kwartale 2014 r. wynosi około 33 tys. zł.

CV

Marcin Brzezin, doradca podatkowy w firmie Crido Taxand specjalizujący się w podatku VAT oraz akcyzie.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA