fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepełnosprawni

Opiekuna niepełnosprawnego do NFZ zgłosi małżonek

www.sxc.hu
Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne powinien dokonać małżonek będący osobą podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.
Taka jest odpowiedź na pytanie jednego z samorządów, biorących udział w projekcie Dobre prawo – sprawne rządzenie. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, chyba że podlegają temu obowiązkowi z innego tytułu.
Artykuł 73 pkt 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje, że obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego opiekunów osób niepełnosprawnych obejmuje okres od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego do dnia utraty prawa do jego pobierania, a art. 75 ust. 11 jako podmiot zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenia pielęgnacyjne wskazuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
­­- Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawa ta zawiera też wyliczenie podmiotów zwolnionych z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Przepis ten nie ma zastosowania do małżonków, wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu – wyjaśnia w opinii prawnej Tomasz Jędrzejewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dlatego osoba objęta świadczeniem pielęgnacyjnym, będąca małżonkiem osoby ubezpieczonej jest zwolniona z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA