fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kto może poprawić rachunkowy błąd matematyczny w ofercie dla klienta

- Nasza firma zrobiła rachunkowy błąd matematyczny w wysłanej właśnie do zamawiającego ofercie – źle dodano kilka sum. Kto powinien go poprawić? Kiedy taki błąd ma charakter oczywisty?
Nie ma ludzi nieomylnych. Z takiego założenia wyszedł ustawodawca i w przepisie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759; dalej: ustawa p.z.p.) wskazał, że zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.Czym zatem jest taka oczywista omyłka rachunkowa? Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 29 stycznia 2013r. (KIO 104/13) „o tym, iż omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, świadczy, bowiem to, iż jest ona widoczna, bezsporna i nie budząca żadnych wątpliwości, jak również i to, że możliwe jest jej ustalenie podczas sprawdzania obliczeń zgodnie z podanym przez zamawiającego sposobem obliczenia ceny oferty". A zatem, zamawiający patrzy na wskazany przez siebie, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opis sposobu obliczania ceny.Należy się zastanowić, jak zamawiający sprawdza, czy ma do czynienia z o...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA