fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

„Żelazny Most” będzie jeszcze większy

„Żelazny Most” zbiornik należący do KGHM Polska Miedź S.A., gdzie koncern składuje i unieszkodliwia odpady powstające przy wydobyciu i oczyszczaniu rudy miedzi przed jej dostarczeniem do hut zostanie powiększony.
Choć nie ma w tej sprawie jeszcze ostatecznych decyzji, to przebieg procedur formalnych związanych z jego rozbudową niemal gwarantuje Polskiej Miedzi, iż zostanie powiększony.
- Nie posiadamy jeszcze zgody na rozbudowę Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most, ale poczyniliśmy ważny krok na drodze prowadzącej do uzyskania pozwolenia na budowę – poinformował Dariusz Wyborski, rzecznik prasowy KGHM Polska Miedź S.A.
Jednym z bardzo ważnych etapów, prowadzących do uzyskania pozwolenia budowlanego jest zgoda gmin, na których terenie jest planowana inwestycja, czyli gmin: Rudna, Grębocice i Polkowice.
- Gminy te wyraziły aprobatę dla naszej inwestycji poprzez pracę nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obejmującymi rozbudowę OUOW Żelazny Most – zaznacza Wyborski.
Obecnie trwa procedura planistyczna opiniowania projektów wspomnianych wcześniej dokumentów sporządzonych niezależnie dla trzech gmin.
Rozpoczęte prace przez gminy nad dokumentami planistycznymi dają niemal stu procentową pewność, że samorządy zatwierdzą dokumenty planistyczne a w konsekwencji KGHM uzyskanie pozwolenia na rozbudowę Żelaznego Mostu.
Bez powiększenia zbiornika odpadów KGHM musiałby w najbliższych latach wstrzymać wydobycie w swoich kopalniach na Dolnym Śląsku i produkcję miedzi bowiem powoli kończy się jego pojemność.
Obecnie Polska Miedź prowadzi prace określające warianty rozbudowy „Żelaznego Mostu".
Dziś to największy na kontynencie zbiornik odpadów, tzw. poflotacyjnych czyli resztek po wydobyciu rudy miedzi.
Zbiornik zajmuje niemal 1400 hektarów, jego wały mają długość ponad 14 kilometrów.
W ciągu roku trafia tam od 20 do 26 mln ton szlamu poflotacyjnego.
Po rozbudowie „Żelazny Most" będzie mógł przyjąć kolejne 300 mln metrów sześciennych odpadów, a jego powierzchnia wzrośnie o 600 hektarów.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA