W czasie ubiegłorocznych egzaminów zdający nie kryli niezadowolenia, że muszą posługiwać się długopisem. Odpowiadając na postulaty aplikantów, minister sprawiedliwości zdecydował w tym roku o umożliwieniu chętnym zdawania z wykorzystaniem komputera.

Pendrive zamiast długopisu

Gotowe są już przepisy trzech rozporządzeń egzaminacyjnych (jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, wejdą w życie lada dzień). Przewidują, że ta możliwość dotyczy tylko tzw. zadań kazusowych. Test z wiedzy prawniczej będzie można rozwiązywać wyłącznie odręcznie. Zdający zostaną wcześniej poinformowani przez przewodniczących komisji egzaminacyjnych – pisemnie albo w ogłoszeniach na stronach internetowych izb samorządu – o wymogach technicznych dotyczących przeprowadzenia egzaminu oraz o sposobie użycia sprzętu komputerowego do rozwiązywania zadań.

Zobacz rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie:

przeprowadzania egzaminu radcowskiego

oraz

przeprowadzania egzaminu adwokackiego

(pliki pdf)

Każdy będzie musiał odpowiednio wcześniej zadeklarować przewodniczącemu komisji, jaką formę egzaminu wybiera. Jeśli zdecyduje się na komputer, będzie składał oświadczenie o akceptacji warunków korzystania ze sprzętu i o tym, że znane mu są związane z tym zagrożenia.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Przepisy dają na złożenie takiego oświadczenia czas nie krótszy niż pięć dni od momentu zamieszczenia w Internecie lub doręczenia zdającemu wspomnianej informacji o warunkach technicznych egzaminu (konkretne terminy ustalą przewodniczący poszczególnych komisji).

Zgodnie z rozporządzeniami zdający będzie ponosił ryzyko związane z ewentualną wadliwością własnego laptopa (np. jego zawirusowaniem) i zainstalowanego na nim oprogramowania. Może to oznaczać niemożność rozwiązania zadania.

Jeśli przydarzy mu się utrata pliku czy awaria sprzętu, będzie mógł przejść na pismo ręczne, czas egzaminu nie zostanie jednak przedłużony. Niezależnie od tego w każdej chwili będzie mógł zrezygnować z komputera i przejść na długopis – po zawiadomieniu o tym komisji.

Będą dyżurni informatycy

Już dziś aplikanci przygotowujący się do egzaminu komputerowego mogą wypróbować przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości testową wersję programu, który ma służyć do jego zdawania. Dostępna jest na stronie internetowej MS. Wersję ostateczną zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci (tzw. pendrive).

– Po zainstalowaniu nośnika i uruchomieniu aplikacji egzaminacyjnej wszystkie inne programy zostaną zablokowane. Każdego dnia zdający będą otrzymywać nowy nośnik – mówi Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami w MS. – Program zapisuje pracę co minutę, zarówno na nośniku, jak i na dysku twardym komputera.

Resort zakupił w sumie kilkanaście tysięcy sztuk nośników (egzamin zdawać będzie prawie 5,5 tys. kandydatów na adwokatów, radców i notariuszy).

Ministerstwo Sprawiedliwości podało w Internecie minimalne wymagania sprzętowe, jakie powinien spełniać komputer zdającego.

5,5 tys. osób

, jak się szacuje, ma w tym roku przystąpić do egzaminów zawodowych

– W każdej komisji dyżurować będą po dwie osoby wsparcia technicznego. Zostaną też udostępnione komputery z systemami informacji prawnej – jedno stanowisko na pięć osób. Ale każdy powinien mieć ze sobą kodeksy i komentarze – dodaje dyrektor Kujawa.

Podczas konsultacji projektowanych przepisów korporacje zgłosiły własne uwagi do egzaminu komputerowego.

– Już w maju 2010 r. samorząd radcowski jako pierwszy zwrócił się do ministra sprawiedliwości z propozycją wprowadzenia sprzętu komputerowego na egzamin zawodowy – informuje Dariusz Sałajewski, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. – Zgłosiliśmy wniosek o wydłużenie czasu na rozwiązanie zadań z prawa administracyjnego i gospodarczego.

Podobny postulat formułowała adwokatura.

– Uwzględniliśmy te wnioski. Czas pisania prac z tych przedmiotów wyniesie łącznie 480 minut – potwierdza dyrektor Kujawa. Na rozwiązanie kazusów z prawa cywilnego i karnego zdający będą mieli po sześć godzin.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora i.walencik@rp.pl

SPOSÓB DZIAŁANIA SPRZĘTU

Nie tykać nośnika z programem

W Internecie dostępne są informacje techniczne dotyczące egzaminu. Wynika z nich, że:

Czytaj też:

 

Zobacz

»

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Aplikacje / egzaminy zawodowe