• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (DzU z 29 stycznia 2020 r., poz. 142)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 12 lutego 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim (DzU z 12 lutego 2020 r., poz. 221)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 12 lutego 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim (DzU z 12 lutego 2020 r., poz. 222)