- Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku (poz. 320)

- Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (poz. 319)