Ustawa:

- z 20 stycznia o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (DzU nr 48, poz. 245)