Rozporządzenie Rady Ministrów

(poz. 652) z 25 maja w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników; wejdzie w życie 15 czerwca,

Rozporządzenie ministra zdrowia

(poz. 653) z 27 maja w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; 31 maja.

Zobacz treść Dz.U. nr 111