Obowiązują od 30 lipca 2020 r.

Publikacja: 30.07.2020 02:00

- ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 29 października 2019 r., poz. 2070)

- art. 19 ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 lutego 2020 r., poz. 288)

- rozporządzenie ministra finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (DzU z 1 czerwca 2020 r., poz. 968)

- rozporządzenie ministra finansów z 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych lub wymaganych informacji (DzU z 22 czerwca 2020 r., poz. 1072)

- rozporządzenie ministra finansów z 8 lipca 2020 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności (DzU z 14 lipca 2020 r., poz. 1239)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego (DzU z 15 lipca 2020 r., poz. 1244)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 13 lipca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 (DzU z 15 lipca 2020 r., poz. 1246)

- rozporządzenie ministra finansów z 15 lipca 2020 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia (DzU z 22 lipca 2020 r., poz. 1279)

- rozporządzenie ministra finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (DzU z 27 lipca 2020 r., poz. 1294)

- rozporządzenie ministra finansów z 24 lipca 2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego (DzU z 28 lipca 2020 r., poz. 1310)

- rozporządzenie ministra finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności (DzU z 29 lipca 2020 r., poz. 1313)

- rozporządzenie ministra finansów z 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (DzU z 29 lipca 2020 r., poz. 1314)

- rozporządzenie ministra finansów z 24 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia (DzU z 29 lipca 2020 r., poz. 1315)

- ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 29 października 2019 r., poz. 2070)

- art. 19 ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 lutego 2020 r., poz. 288)

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo karne
CBA zatrzymało znanego adwokata. Za rządów PiS reprezentował Polskę
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Sejm rozpoczął prace nad reformą TK. Dwie partie chcą odrzucenia projektów