Uchwała nr 248/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (poz. 351)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu na studia medyczne

Zarządzenie nr 13/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „W Polskę wierzę” – Polska wolna i suwerenna (poz. 349)