Uchwała nr 30/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy wydania pierwszego numeru „Wiadomości Literackich”

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji