Zarządzenie nr 657 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego