Monitor Polski z 2 października 2023 roku (1059-1066)

Publikacja: 02.10.2023 18:34

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących kontroli zarządczych w programach Interreg na lata 2021–2027 

Uchwała nr 195/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 

Uchwała nr 182/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju 

Zarządzenie nr 430 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia 

Zarządzenie nr 409 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia niektórych składników majątkowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do realizacji zadań utworzonego Ministerstwa Cyfryzacji 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych 

Zarządzenie nr 25/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących kontroli zarządczych w programach Interreg na lata 2021–2027 

Uchwała nr 195/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?