Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2023 r.”

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wskaźnika trwałych użytków zielonych w 2023 r. oraz wielkości, o jaką wskaźnik ten jest większy albo mniejszy od wskaźnika referencyjnego w 2023 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich