Monitor Polski z 17 lipca 2023 r. (poz. 708-714)

Publikacja: 17.07.2023 23:10

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2023 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2023 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2023 r.

Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.”

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich2023-07-17708Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021–2027

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2023 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt