Zarządzenie nr 251 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych 

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2023 r. o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego