Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. nr rej. 493/2022 o nadaniu odznaczenia

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. nr rej. 491/2022 o nadaniu orderu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2022 r. nr rej. 489/2022 o nadaniu orderu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2022 r. nr rej. 485/2022 o nadaniu orderów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2022 r. nr rej. 483/2022 o nadaniu orderów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2022 r. nr rej. 482/2022 o nadaniu orderów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2022 r. nr rej. 479/22 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2022 r. nr rej. 478/22 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2022 r. nr rej. 475/2022 o zmianie postanowienia o nadaniu orderu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2022 r. nr rej. 472/2022 o nadaniu orderów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2022 r. nr rej. 471/2022 o nadaniu orderu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2022 r. nr rej. 469/2022 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2022 r. nr rej. 467/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń

Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027