-rozporządzenie ministra obrony narodowej z 24 października 2022 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (DzU z 28 listopada 2022 r., poz. 2439)

-rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 28 listopada 2022 r., poz. 2442)

-rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim (DzU z 12 grudnia 2022 r., poz. 2580)