·      ustawa z 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 24 listopada 2022 r., poz. 2418)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Studzienickie Torfowiska (PLH220028) (DzU z 24 listopada 2022 r., poz. 2419)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Ciebłowickie (PLH100035) (DzU z 24 listopada 2022 r., poz. 2421)

·       rozporządzenie ministra finansów z 1 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (DzU z 8 grudnia 2022 r., poz. 2543)

·       rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 listopada 2022 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad nieletnimi przez kuratorów sądowych, organizacje społeczne, pracodawców oraz osoby godne zaufania (DzU z 8 grudnia 2022 r., poz. 2544)

·       rozporządzenie ministra finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (DzU z 8 grudnia 2022 r., poz. 2545)

·       rozporządzenie ministra finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (DzU z 8 grudnia 2022 r., poz. 2548)