· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PLH200014) (DzU z 22 listopada 2022 r., poz. 2387)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055) (DzU z 22 listopada 2022 r., poz. 2388)

· rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu (DzU z 22 listopada 2022 r., poz. 2392)

· rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (DzU z 22 listopada 2022 r., poz. 2394)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Pobłockie (PLH220042) (DzU z 22 listopada 2022 r., poz. 2395)

· rozporządzenie Rady Ministrów z 27 października 2022 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom Latoszyn i Podgrodzie, położonym na obszarze gminy Dębica (DzU z 22 listopada 2022 r., poz. 2397)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krasne (PLH220035) (DzU z 22 listopada 2022 r., poz. 2398)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (DzU z 6 grudnia 2022 r., poz. 2505)

· rozporządzenie ministra finansów z 25 listopada 2022 r. w sprawie wykazu holdingów i niektórych innych podmiotów (DzU z 6 grudnia 2022 r., poz. 2507)

· rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (Dzu z 6 grudnia 2022 r., poz. 2510)