Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Zarządzenie nr 9/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wielcy polscy ekonomiści" – Adam Heydel

Zarządzenie nr 8/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wielcy polscy ekonomiści" – Adam Krzyżanowski

Zarządzenie nr 7/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wielcy polscy ekonomiści" – Ferdynand Zweig

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji