- Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie upamiętnienia księdza Franciszka Blachnickiego w 100. rocznicę urodzin

- Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2021 r. nr 127.3.2021 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

- Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

- Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej