[b]Ustawy[/b] (poz. 1240 – 1241), dwie z 27 sierpnia:

- o finansach publicznych; wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r., a niektóre przepisy 1 stycznia 2012 i 2013 r.

- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych; 1 stycznia 2010 r., lecz jeden przepis obowiązuje od dnia ogłoszenia, tj. 24 września, a inne wejdą w życie 1 lipca 2010 r. oraz 1 stycznia 2011, 2012 i 2013 r.

Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=325300]Dz.U. nr 157[/link]