[srodtytul]DOTACJE/ROLNICTWO[/srodtytul]

- minister rolnictwa i rozwoju wsi określił stawki dotacji przedmiotowych – na jednostkę usługi lub produktu – dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa w zakresie: postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej oraz produkcji roślinnej, ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=355755](DzU nr 91, poz. 595)[/link]

[srodtytul]INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ[/srodtytul]

-znowelizowane 15 marca dwie ustawy: o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=353065]DzU nr 79, poz. 522[/link])

[srodtytul]MONETY[/srodtytul]

- dzisiaj wchodzi do obiegu moneta nominalnej wartości 2 zł, a jutro wartości 10 zł – obie upamiętniające 100-lecie Harcerstwa Polskiego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=355700](MP nr 39, poz. 540)[/link]