fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Warszawa

Opozycjoniści z czasów PRL w stolicy pojadą za darmo

Adobe Stock
Warszawa za przykładem Lublina, Białegostoku, Krakowa czy Radomia wprowadza bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Rada Warszawy przyjęła uchwałę o zwolnieniu z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej osób, które posiadają legitymację potwierdzającą status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, bez poprawek. Wejdzie w życie w dwa tygodnie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Prawdopodobnie na początku lipca.

Z uzasadnienia do uchwały Rady Warszawy wynika, że po jej wejściu w życie o ponad 200 tys. zł mogą zostać obniżone dochody z tytułu sprzedaży biletów w Warszawie. Nie jest podana liczba osób, które mogą skorzystać z takiej możliwości.

Z informacji, które otrzymaliśmy po zamknięciu wydania papierowego "Rzeczpospolitej" z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wynika statut taki posiada teraz 10 713 osób mieszkających w Polsce, a wraz z osobami, które mieszkają za granicą w sumie 11 269 osób.

O uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Warszawie mogą się starać nie tylko ci, którzy otrzymali status działacza opozycji antykomunistycznej, ale też osoby, które „świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.", a także osoby, „które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych".

Przeczytaj też: Powstaną dwie nowe stacje na pierwszej nitce metra? "Przyszedł czas na realizację obietnic"

Możliwość zwolnienia działaczy opozycji z czasów PRL z opłat za przejazd wprowadziła ustawa przyjęta jeszcze w 2015 r., ale to samorządy lub inne spółki samodzielnie mogły wprowadzać dla nich ulgi. Wśród samorządów, które jako pierwsze je wprowadziły, znalazły się Kraków, Białystok, Radom, Bydgoszcz i Lublin.

Ulgi wprowadzili też niektórzy przewoźnicy. Od 1 grudnia 2017 r. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mogą skorzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich z ulgą 35 proc., za to od lutego 2018 r. mogą oni bezpłatnie jeździć pociągami Kolei Śląskich. W pociągach należących zaś do Kolei Dolnośląskich takie osoby mogą kupić bilety z 50-proc. ulgą, dotyczy to także składów jeżdżących na trasie Wrocław–Berlin–Wrocław.

W każdym przypadku warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Decyzję o przyznaniu uprawnień podejmuje m.in. w oparciu o opinię z IPN szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Takie osoby mają także prawo wystąpić o przyznanie comiesięcznego świadczenia finansowego w wysokości 426,58 zł. Mają też pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej. Niektóre samorządy wprowadziły dodatkowe uprawnienia, np. magistrat krakowski ustalił, że takie osoby mają pierwszeństwo w wynajmie mieszkań znajdujących się w zasobach gminy Kraków.

Z ustawy wynika też, że dawni działacze opozycji znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą się starać o jednorazową pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych albo dostosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej.

Takie osoby mają również prawo „do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach".

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA