fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Transport

Polacy chcą budowy CPK i kolei dużych prędkości

materiały prasowe
Polacy uważają, że nowe lotnisko przesiadkowe jest potrzebne — wynika z badań Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Na celowość takiej inwestycji wskazuje 57,8 procent respondentów.

Na pytanie: Czy zdaniem Pana/Pani w Polsce potrzebne jest lotnisko oferujące powiększenie liczby bezpośrednich połączeń lotniczych 32,6 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 25,1 proc. „tak”. „Raczej nie” odpowiedziało 18,4 proc. ankietowanych przez IBRiS, a zdecydowanie nie 6,4 proc. W tym temacie 17,5 proc. nie miało zdania odpowiadając: „Nie wiem/Trudno powiedzieć”.

A jeśli już lotnisko będzie, to powinno ono zostać zintegrowane z siecią kolejową. Polacy ponadto widzą sens w realizacji programu inwestycyjnego CPK, zakładającego inwestycje w nowe lotnisko centralne i spiętą z nim sieć kolei dużych prędkości – na taką potrzebę wskazywało 7 na 10 badanych. Z kolei 18,2 proc. badanych nie widzi sensu takiej integracji.

Czytaj także: CPK to rewolucja w podróżach koleją

Niemal wszyscy ankietowani wskazali na konieczność unowocześnienia sieci kolejowej i usprawnienia transportu wewnątrz kraju. Ponad 90 proc. badanych uważa, że rząd powinien inwestować w rozwój kolei dużych prędkości. Co więcej, oznaczałoby to również zwiększenie konkurencyjności kolei i częstsze wybieranie przez pasażerów tego środka transportu (73 proc. pozytywnych odpowiedzi). Tylko 5,4 proc. responentów jest zdania, że to nie ma sensu.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS zrealizował badanie  8-10 lutego 2020 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1100 osób.

Lotnisko i węzeł kolejowy mają powstać w pobliżu Baranowa niespełna 40 km od Warszawy. Data pierwszego rejsu z CPK Solidarność nadal jest wyznaczona na koniec 2027 roku.

Do czerwca 2020 wybrany zostanie wykonawca master planu lotniska. Prace nad nim ruszą w połowie roku. Dokument będzie zawierał m.in. koncepcję rozwoju portu lotniczego w perspektywie 20 lat, szczegółową lokalizację, podstawowe parametry, wymiary i przepustowość infrastruktury oraz planowane etapy budowy itd. Ruszą badania środowiskowe na terenie całej Polski – pod kątem inwestycji kolejowych. Przygotowywana jest nowelizacja specustawy o CPK, która określi zasady wcześniejszego wykupu nieruchomości. Mają one ruszyć jeszcze w tym roku. Zmiany w prawie mają pozwolić na skrócenie procedur administracyjnych i zmniejszyć liczbę wymaganych formalności.

Ogłoszenie Programu Wieloletniego CPK, czyli rządowego planu finansowania inwestycji uwzględniającego długoletnie wydatki z finansów publicznych.

Już zaprezentowano Strategiczne Studium Lokalizacyjne na którym znalazły się mapy korytarzy dla nowych linii kolejowych prowadzących do nowego lotniska między Warszawą i Łodzią.

A w najbliższych miesiącach zostanie wybrany doradca strategiczny CPK , który będzie wspomagał spółkę podczas planowania, projektowania i budowy portu przesiadkowego. W ramach dialogu technicznego CPK prowadzi rozmowy m.in. z lotniskiem Narita w Tokio, Changi w Singapurze i Incheon w Seulu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA