fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Telekomunikacja i IT

Sąd w Luksemburgu oddalił skargę Orange Polska

Bloomberg
Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu oddalił dziś w całości skargę Orange Polska na decyzję Komisji Europejskiej z 2011 roku o nałożeniu kary ponad 127,5 mln euro na spółkę. Telekom rozważa odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości.

Orange Polska domagał się przed sądem uchylenia decyzji w całości, bądź w części i – posiłkowo - zmniejszenia wymiaru kary jako niezasadnie wysokiej. Ewentualne pozytywne rozpatrzenie trzeciego wniosku było istotne dla giełdowej Netii, która – gdyby kara została obniżona – mogłaby liczyć na dodatkowe wynagrodzenie uzgodnione z Orange Polska przy podpisywaniu ugody w 2014 roku.

Sąd nie uznał żadnego z wniosków Orange Polska.

„Skarga zostaje oddalona. Orange Polska S.A. pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji i European Competitive Telecommunications Association pokrywają własne koszty" – brzmią trzy punkty sentencji sądu.

- Orange Polska analizuje wyrok wydany przez Sąd Unii Europejskiej. Rozważamy odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości. Karę nałożoną przez Komisję Europejską, a dotyczącą nieprawidłowości sprzed 2010 roku, od początku uważaliśmy za zbyt wysoką. Jesteśmy rozczarowani, że zarówno Komisja, jak i Sąd nie wzięły pod uwagę istotnych działań i okoliczności, które w naszej ocenie powinny przyczynić się do jej zmniejszenia. Utrzymana w mocy kara nie ma też jakiegokolwiek odniesienia do obecnej sytuacji ani tym bardziej pozytywnego wpływu na polski rynek telekomunikacyjny. Orange Polska ma utworzoną rezerwę finansową na konieczność zapłacenia kary – poinformował nas Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska.

Argumentacja za odrzuceniem wniosku o obniżeniu kary jest następująca:

„Należy przede wszystkim zaznaczyć, że ponieważ zaskarżona decyzja nie jest w żadnym stopniu niezgodna z prawem lub wadliwa, nie można uwzględnić żądań zmiany kwoty grzywny, gdyż zmierzają one do tego, by Sąd wyciągnął konsekwencje, odnośnie do kwoty grzywny, ze wspomnianej niezgodności z prawem lub wadliwości.

Należy następnie zbadać, w świetle wszystkich informacji zawartych w aktach sprawy, w szczególności wskazanych przez skarżącą, czy Sąd, korzystając z przysługującego mu nieograniczonego prawa orzekania, powinien zastąpić kwotę grzywny przyjętą przez Komisję inną kwotą ze względu na to, że ta pierwsza kwota nie jest właściwa.

Ze wspomnianego badania wynika, że wbrew temu, co twierdzi skarżąca, Komisja uwzględniła w zaskarżonej decyzji zmienność czasu trwania zachowania TP i jego natężenia, w sposób odpowiedni do okoliczności niniejszej sprawy, zgodny z wymogami zasady słuszności, proporcjonalny i prawidłowy.

Ponadto zgodnie z przytoczonym w pkt. 67 powyżej orzecznictwem należy zaznaczyć, że brak jest informacji mogących uzasadnić zmianę kwoty grzywny, o których Komisja nie wiedziała w dniu wydania zaskarżonej decyzji, a które zostały przedstawione sądowi Unii później.

W tych okolicznościach należy oddalić żądania zmiany kwoty grzywny przedstawione przez skarżącą, a co za tym idzie, należy oddalić skargę w całości".

Orange Polska wcześniej utworzył rezerwy na karę. Płatność objęta jest gwarancją bankową.

Komisja Europejska ukarała d. TPSA w 2011 r. za nadużywanie pozycji na rynku hurtowego dostępu do stacjonarnego Internetu.Działania te godziły w największej mierze w interesy Netii.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA