fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

W Warszawie powsta這 nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej

Fotorzepa/Piotr
W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie powsta這 nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej z dwoma stanowiskami wyposa穎nymi jak szpitalne oddzia造 ratunkowe oraz szpitale polowe.
Edukacja medyczna oparta na symulacji mia豉 sw鎩 pocz靖ek w 1960 r., kiedy norweska firma Laerdal Company rozpocz窸a produkcj manekin闚 Resusci Anne s逝蕨cych do nauki prowadzenia zabieg闚 resuscytacyjnych.
Celem symulacji medycznej jest przede wszystkim edukacja i poprawa bezpiecze雟twa pacjent闚. Pocz靖kowo podchodzono do symulacji bardzo sceptycznie uwa瘸j鉍, 瞠 nie mo積a wiernie udawa cz這wieka. Jednak osi鉚ni璚ia tej dziedziny w ostatnim dziesi璚ioleciu zaprzeczy造 tej tezie. Obecnie skomplikowane symulatory cz這wieka mog realistycznie kaszle, okazywa b鏊, wymiotowa sztuczn treci pokarmow i krwawi sztuczn krwi, wywo逝j鉍 u personelu medycznego rzeczywisty stres i potrzeb natychmiastowego dzia豉nia. Wszystko to po to, aby pniej w warunkach rzeczywistych z prawdziwymi pacjentami nie pope軟i b喚d闚 i sprawniej m鏂 pom鏂 osobom potrzebuj鉍ym.
Impulsem dla produkcji pierwszych manekin闚 by造 prace dr Petera Safara. Prowadzi on od 1956 r. badania na ochotnikach (w czasie trwania eksperymentu otrzymywali rodki zwiotczaj鉍e minie), kt鏎ych celem by豉 ocena skutecznoci oddychania metod usta usta. Szczeg鏊n uwag zwracano na skuteczno dostarczania tlenu i eliminacj dwutlenku w璕la. Peter Safar (1924 2003) Austriak czeskiego pochodzenia opracowa wraz z Jamesem Elamem istotne, obowi頊uj鉍e do dnia dzisiejszego zasady prowadzenia sztucznej wentylacji: odchylenie g這wy i uniesienie 簑chwy oraz oddychanie metod usta usta. Swoje obserwacje przedstawi na konferencji w Norwegii i tam w豉nie spotka Asmunda Laerdala, producenta plastikowych zabawek, kt鏎y podj像 si uruchomienia produkcji pierwszego manekina do nauki resuscytacji Resusci Anny.
W tym czasie Kouwenhoven - Amerykanin, potomek holenderskich emigrant闚 - opracowa metod defibrylacji. Wielki, niepor璚zny i ci篹ki defibrylator po raz pierwszy zosta u篡ty w 1957 r. przywracaj鉍 篡cie pacjentowi, u kt鏎ego podczas operacji dosz這 do migotania kom鏎. Olbrzymi zas逝g Kouvenhovena by這 wykazanie, 瞠 uciskanie klatki piersiowej nazwane masa瞠m serca zapewnia w przypadku zatrzymania kr嘀enia zadowalaj鉍y przep造w krwi.
Symulator jest definiowany jako narz璠zie, kt鏎e w spos鏏 sztuczny naladuje rzeczywiste sytuacje, z jakimi mo積a si spotka w szczeg鏊nych okolicznociach. Symulatory zosta造 zaakceptowane jako narz璠zia s逝蕨ce do edukacji dzi瘯i pionierskim pracom Johna Deweya.
Obecnie wysokiej klasy symulatory wykorzystuj podczas treningu rzeczywisto wirtualn. Wst瘼ne doniesienia podkrelaj wyj靖kow przydatno nowej generacji skomputeryzowanych manekin闚 okrelanych mianem HPS (Human Patient Simulator) lub RPS (Realistic Patient Simulator) wykorzystywanych do nauczania trudnych procedur medycznych. Jak ju wspominano, nowej generacji symulatory pacjenta s skomputeryzowanymi robotamimanekinami, kt鏎ych konstrukcja stwarza nowe, fantastyczne mo磧iwoci odzwierciedlania fizjologicznych reakcji wywo豉nych w wyniku podj璚ia okrelonej interwencji medycznej. Realistyczna symulacja anga簑je emocjonalnie student闚, gdy pacjent m闚i, oddycha, mruga oczami i porusza si. Emocjonalne napi璚ie i bezpieczne rodowisko sprawiaj, 瞠 ucz鉍y szybko nabywaj bieg這 osi鉚aln uprzednio przez bardzo dowiadczonych specjalist闚.
Ponad 80 proc. student闚 stwierdza, 瞠 zaj璚ia symulacyjne powinny by obowi頊kowymi w procesie kszta販enia medycznego.
Konstrukcja symulator闚 klasy HPS jest wyj靖kowo przydatna dla prowadzenia nauczania w zakresie intensywnej terapii. Zastosowanie symulator闚 HPS pozwala na u篡cie r騜norodnych scenariuszy. Podkrela si, 瞠 najwa積iejsz cech zaj耩 na symulatorach jest mo磧iwo zapewnienia bezpiecze雟twa pacjentom, kt鏎zy mog by wyeliminowani z tej fazy szkolenia. Symulator umo磧iwia wykrycie u 獞icz鉍ych utrwalonych b喚d闚 oraz niewydolnoci poznawczej uniemo磧iwiaj鉍ej zmian planu dzia豉nia mimo sprzecznych danych.
Wyniki bada Hammonda wskazuj, 瞠 symulator jest narz璠ziem umo磧iwiaj鉍ym wykrycie i wyeliminowanie ludzkich b喚d闚, takich jak sk這nno do pomijania badania przedmiotowego na rzecz pomiar闚 uzyskiwanych z monitor闚 lub niech耩 do wzywania pomocy.
Podsumowuj鉍, symulacja jest treningiem prowadzonym w warunkach zbli穎nych do naturalnych i jest metod edukacji opart na sprz篹eniu zwrotnym. Medyczna symulacja jest wed逝g aktualnego stanu wiedzy najdoskonalsz metod edukacji, kt鏎a umo磧iwia kreowanie realistycznych metod leczenia bez stwarzania zagro瞠nia dla pacjenta. Nale篡 mie nadziej, 瞠 w najbli窺zym czasie uda si w naszym kraju utworzy kilka lub kilkanacie plac闚ek wyposa穎nych w symulatory najnowszej generacji.
Wracaj鉍 do Pracowni Symulacji Medycznej przy ulicy Szaser闚, najwa積iejszym wyposa瞠niem orodka s w豉nie dwa supernowoczesne, sterowane komputerowo symulatory medyczne. To fantomy przypominaj鉍e cz這wieka i odwzorowuj鉍e reakcje ludzkiego organizmu, m.in. puls, oddech, dwi瘯i serca, wygl鉅 renic, krwawienie, a nawet 透awienie. Dzi瘯i programom komputerowym mo積a wywo豉 u fantoma obra瞠nia i zaburzenia funkcjonowania organizmu, jakich mo瞠 dozna 穎軟ierz na polu walki lub cywil podczas wypadku. Chodzi np. o obra瞠nia orodkowego uk豉du nerwowego, krwotoki, rany, z豉mania. Szkol鉍y si ratownicy b璠 musieli, podobnie jak w przypadku realnych poszkodowanych, sprawdzi m.in. dro積o dr鏬 oddechowych, ustabilizowa kr璕os逝p, przeprowadzi resuscytacj, monitorowa wydolno kr嘀eniow i stan wiadomoci, zatamowa krwawienie. Symulator reaguje podobnie jak organizm cz這wieka na podj皻e leczenie. Jednoczenie mo積a by rzec, 瞠 wybacza b喚dy pope軟ione podczas akcji ratunkowej.
Co warte podkrelenia, ca造 ten skomplikowany sprz皻 mo積a bez problemu przenosi tak, aby szkolenia realizowa np. na poligonie czy w jednostce wojskowej.
Jestemy jednym z 14 orodk闚 w kraju, do kt鏎ych trafiaj osoby z najci篹szymi obra瞠niami cia豉, najczciej po wypadkach drogowych m闚i pp趾 dr n. med. Krzysztof Karwan, zast瘼ca kierownika ds. Medycznych Centrum Kszta販enia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej WIM. Jednoczenie podpu趾ownik podkrela, 瞠 lekarze Szpitalnego Oddzia逝 Ratunkowego Instytutu korzystaj cz瘰to z dowiadcze zdobytych na misjach przez wojskowych lekarzy. Ci篹kie wielonarz鉅owe obra瞠nia s podobne u 穎軟ierzy rannych na polu walki i na przyk豉d u ofiar wypadk闚 dodaje.
Pierwsze szkolenia zosta造 ju zaplanowane. Uczestniczy w nich mog pracownicy medyczni si zbrojnych, a tak瞠 operatorzy i ratownicy si specjalnych. Ci ostatni musz czasami nawet ponad 70 godzin podtrzymywa czynnoci 篡ciowe ci篹ko rannego 穎軟ierza, jeli ewakuacja wczeniej nie jest mo磧iwa. Szkolenia b璠 tak瞠 uzupe軟ieniem praktyk dla pracownik闚 cywilnych szpitalnych oddzia堯w ratunkowych, centr闚 urazowych oraz os鏏 dzia豉j鉍ych w zespo豉ch pogotowia ratunkowego.
- Wa積y jest te wymiar finansowy. Zaawansowany kurs medycyny pola walki za oceanem kosztuje kilkaset tysi璚y dolar闚. Tymczasem w Polsce mo瞠my zaproponowa ofert na takim samym poziomie, ale wielokrotnie ta雟z. W interesie ka盥ego podatnika jest wdro瞠nie takiego systemu podkrela gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.
Stowarzyszenie American Medical Colleges(AAMC) stwierdzi這: Symulacja ma potencja, aby zrewolucjonizowa opiek zdrowotn i rozwi頊a kwesti bezpiecze雟twa pacjent闚, pod warunkiem odpowiedniego w章czenia jej oraz wykorzystania do procesu edukacyjnego i organizacyjnego doskonalenia personelu medycznego.
Dlaczego potrzebujemy symulacji w procesie edukacji skoro wczeniejszy model nauczania pracowa przez tyle lat? Dlaczego musimy szkoli student闚 na manekinach, kiedy mamy tak wielu pacjent闚?
W obecnym czasie opieka zdrowotna, a dok豉dnie udzielanie wiadcze zdrowotnych zosta這 przeniesione z opieki szpitalnej g堯wnie do opieki ambulatoryjnej. Tym samym zmniejszeniu uleg dost瘼 student闚 do niekt鏎ych specyficznych, ale r闚nie najczciej spotykanych pacjent闚. W wielu krajach, w tym r闚nie w Polsce pacjenci maj swoje prawa nazywane Kodeksem Praw Pacjenta. Dzi瘯i temu maj prawo odm闚i studentowi medycyny lub sta篡cie na wykonywanie przez nich czynnoci lub wiadcze medycznych.
Zatem Symulacja Medyczna daje mo磧iwo lepszego przygotowania do zawodu personelu medycznego, w kr鏒szym czasie ni tradycyjna edukacja i dodatkowo wp造wa wyranie na bezpiecze雟two pacjent闚.
r鏚這: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wywietlimy artyku za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA