fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Juliusz Bennich-Zalewski: Bierut do kwadratu

Adobe Stock
Obecna ustawa pozbawia praw do zwrotu nieruchomości, które przyznał komunistyczny dekret.

Ustawa nowelizująca przepisy o reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, a konkretnie jej art. 3 pkt 1, pozbawia właścicieli (i ich spadkobierców) kilku tysięcy nieruchomości prawa do zwrotu nabytego na mocy dekretu Bieruta. Obecny ustawodawca potraktował ich więc gorzej niż komunista.

Lata 1945–1989

W 1945 r., na mocy dekretu Bieruta, wszystkie działki w stolicy, także zabudowane, przeszły na własność gminy. Artykuł 7 dekretu przyznał jednak właścicielom prawo do zgłoszenia wniosku o „zwrot" działki (tzw. własności czasowej, obecnie użytkowania wieczystego). Wniosek taki gmina powinna uwzględnić, jeśli dalsze korzystanie z działki można pogodzić z planem jej zabudowania.

Czytaj także: Kolejne podejście do dekretu Bieruta

Wniosków złożono ok. 17 tys. Do chwili ostatecznego oddalenia wniosku o „zwrot" działki lub też upływu terminu do złożenia wniosku, budynek pozostawał własnością dotychczasowego właściciela (art. 5 i art. 8 dekretu). Za każdą nie...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA