fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo

WAŻNY KROK DLA ROZWOJU TRÓJMORZA

Spotkanie ministrów Trójmorza, do którego dojdzie podczas Forum Prawo dla Rozwoju budzi duże nadzieje. To szansa za zacieśnienie współpracy gospodarczej w regionie.

III Forum Prawo dla Rozwoju to ważne międzynarodowe wydarzenie. W tym roku znaczącym elementem kongresu będzie spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Trójmorza. Wypracowanie wspólnych rozwiązań znacząco wpłynie na rozwój gospodarki całego regionu.

O prestiżu tego przedsięwzięcia świadczy fakt, że wielu przedstawicieli rządów krajów Trójmorza zapowiedziało swoją wizytę w Krakowie. Swoją obecność na Forum Prawo dla Rozwoju potwierdzili już: Minister Sprawiedliwości Rumunii – Tudorel Toader, Wiceminister Sprawiedliwości Bułgarii - Evgeni Stoyanov.

            - W obecnej sytuacji każde spotkanie przedstawicieli państw Trójmorza szczebla ministerialnego w Polsce cieszy i należy traktować je jako sukces – uważa Michał Sadłowski, prawnik, ekspert Forum Prawo dla Rozwoju - Spotkania takie przyczyniają się nie tylko do poznawania warunków w krajach, które planują stworzenie regionalnego bloku współpracy, ale przede wszystkim pomagają zbudować niezbędne w tym przypadku zaufanie oraz zmierzają do zakulisowego zbliżania stanowisk w różnych kwestiach.

            Rozwój rejonu Trójmorza, to szansa na wzmocnienie gospodarki krajów Europy Centralnej. Połączenie infrastrukturalne, czyli trasa Via Carpatia jest jednym z najważniejszych założeń, które ma sprzyjać zacieśnieniu współpracy biznesowej między krajami porozumienia. Kolejnym dużym krokiem do wzmocnienia wspólnych działań ma być stworzenie korytarza energetycznego Północ-Południe. To wszystko ma umocnić gospodarkę Trójmorza.

            - Koncepcja współpracy Polski z państwami Europy Środkowej zmierzać musi przede wszystkim do integracji w zakresie gospodarki. Mowa głównie o tworzeniu korytarzy transportowych oraz kwestiach energetycznych, które z punktu widzenia naszych interesów państwowych są niezwykle istotne – dodaje Michał Sadłowski. - Bliższa współpraca państw Trójmorza sprzyjać może również wzajemnemu rozwojowi handlu, inwestycji, a zwłaszcza harmonizacji stanowisk w zakresie polityki w ramach UE. W przypadku powodzenia różnych projektów gospodarczych w ramach projektu Trójmorza poziom dobrobytu w regionie nie tylko wzrośnie, ale istotnie przyczynić się może do zwiększenia stopnia naszego bezpieczeństwa. Ścisła współpraca Polski z państwami regionu w sposób istotny zwiększy naszą rolę w UE jak i samą UE.

Wnioski wypracowane po rozmowach międzynarodowych, posłużą do stworzenia postulatów, jakie będą wspierać rozwój gospodarczy regionu i przeciwdziałać przestępczości.

Forum jest Współfinansowane z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

PARTNERZY STRATEGICZNI: PKN ORLEN, PZU

SPONSORZY: PGE

 

 

Michał Patryk Sadłowski- prawnik. Niezależny ekspert specjalizujący się w zagadnieniach historii ustroju Polski, prawnych aspektach bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim oraz historii ustroju Imperium Rosyjskiego. Członek zarządu Fundacji Instytut Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza.

 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA