fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Kończymy cykl „Zamknięcie roku”

Magdalena Ludwiczak
Rzeczpospolita
W dzisiejszym wydaniu „Eksperta Księgowego" publikujemy ostatnie artykuły z cyklu „Zamknięcie roku".

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, zaprezentowaliśmy najważniejsze – naszym zdaniem – aspekty związane z finansowym zamknięciem roku. Pokazaliśmy, w jaki sposób ująć w księgach i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym zdarzenia na przełomie roku. Wyjaśniliśmy, jak istotne w procesie sporządzania sprawozdania za dany rok mogą być zdarzenia, które mają miejsce już po dniu bilansowym, lub informacje, które docierają do firmy po dacie bilansu. Przedstawiliśmy wycenę bilansową aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, należności i zobowiązań handlowych, kredytów i pożyczek oraz weryfikację stanu rezerw i zobowiązań warunkowych. Omówiliśmy także nowości wprowadzone ostatnimi nowelizacjami ustawy o rachunkowości, czyli zasady sporządzania sprawozdań finansowych jednostek mikro i małych, wynikające z uproszczeń, które mogą stosować te grupy jednostek.

Na obszernym przykładzie liczbowym pokazaliśmy, jak przygotować rachunek przepływów pieniężnych oraz które zdarzenia gospodarcze w firmie mają wpływ na ten raport. Wyjaśniliśmy, jak ująć w księgach umowy leasingowe w zależności od ich rodzaju, z uwzględnieniem różnic w bilansowym i podatkowym ujęciu tych transakcji.

Nasi autorzy przeanalizowali także zmiany w ustawie o rachunkowości, które weszły w życie w 2015 r., dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Na koniec omówiliśmy zagadnienia podatku odroczonego, inwentaryzację i dla uporządkowania całości zagadnienia przygotowaliśmy terminarz prac związanych z zamknięciem roku. Zaproponowane tematy staraliśmy się wzbogacić o praktyczne przykłady, przekładając wiedzę teoretyczną na najprzystępniejszą w naszej ocenie formę. Naszym celem było przekazanie w opublikowanych artykułach wskazówek możliwych do wykorzystania przez jak najszerszy krąg podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. Mamy nadzieję, że wiedza, którą się podzieliliśmy, a w szczególności zaprezentowane praktyczne przykłady księgowań oraz prezentacji zdarzeń w sprawozdaniu, pozwoli rozwiać wiele wątpliwości i pomoże sprawnie przejść przez proces zamknięcia roku obrotowego oraz rozpoczęcia nowego, a także uchroni przed nieprawidłowościami, które mogłyby rzutować na zaprezentowaną w tym raporcie sytuację firmy.

Magdalena Ludwiczak, biegły rewident partner w Rödl & Partner

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA