fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkanie Plus

Kto zamieszka w rządowych czynszówkach

W Białej Podlaskiej powstało jedno z pierwszych osiedli w ramach Mieszkania+
materiały prasowe
Uruchamiając program Mieszkanie+, deklarowano, że to oferta dla ok. 40 proc. Polaków.
Potencjalnymi beneficjentami rządowego wsparcia są więc miliony osób, których dotąd nie było stać ani na kupno mieszkania, ani na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, ale były zbyt zamożne, by otrzymać mieszkanie socjalne lub komunalne. Co trzeba zrobić, by zamieszkać w mieszkaniu z plusem?
– Program jest powszechny i adresowany do wszystkich. O tym, kto w wyniku rekrutacji otrzyma mieszkanie, decydują dwa rodzaje kryteriów – wyjaśnia Tomasz Górnicki, członek zarządu spółki PRF Nieruchomości.
Pierwsze kryterium – finansowe – jest określane przez spółkę PFR Nieruchomości mianem minimalnej zdolności czynszowej.
– Chodzi o możliwość terminowego pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania – tłumaczy Tomasz Górnicki. – Drugie, społeczne kryterium, jest określane przez samorząd, na którego terenie powstają bloki. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że lokalne władze opracowują podobny katalog kryteriów. Promują wielodzietność i wspierają rodziny, których dotknął problem niepełnosprawności. Wspierają swoich mieszkańców, dodatkowe punkty przypadają najczęściej tym, którzy są zameldowani na terenie gminy i płacą w niej podatki.
Bernadetta Puczka, prezes Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej, gdzie powstało jedno z pierwszych osiedli w ramach Mieszkania+, wskazuje, że zgodnie z regulaminem o lokal w ramach pilotażowego programu mogą się ubiegać wszyscy pełnoletni obywatele polscy oraz obcokrajowcy, którzy są obywatelami państw należących do Unii Europejskiej lub Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii, a także państw zrzeszonych w OECD, którzy zarabiają w Polsce i mają status rezydenta.
Podobnie jak inne samorządy także Biała Podlaska przyznaje punkty osobom starającym się o czynszówkę. I tak na przykład 10 pkt dostaje osoba, która nie ma własnego mieszkania, kolejne 10 pkt – jeśli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna. Premiowane są też osoby zameldowane w mieście na stałe. Każdy małoletni w rodzinie to dodatkowe punkty.
Nabór wniosków do programu Mieszkanie+ trwa w Gdyni.
– Przyszli najemcy będą weryfikowani na podstawie kryteriów społecznych, które określa uchwała rady miasta – wyjaśnia członek zarządu PFR Nieruchomości. – Uznano, że preferowani będą najemcy z dziećmi, osoby, które ukończyły 65 lat, najemcy, których dotyczy problem niepełnosprawności, osoby płacące podatki w Gdyni oraz ci, którzy w niej na stałe zamieszkują.
Mieszkania+ można wynajmować. Można też stopniowo dochodzić do ich własności – wtedy czynsz jest wyższy.
Z każdym najemcą podpisywana jest umowa najmu instytucjonalnego. Do polskiego porządku prawnego wprowadziła go ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która obowiązuje od września zeszłego roku. Najem instytucjonalny nie jest zarezerwowany jedynie dla realizacji rządowego programu.
– Sama korzystam z możliwości najmu instytucjonalnego, podnajmując mieszkania w ramach prowadzone działalności gospodarczej – mówi pośredniczka Marta Baczewska-Golik. Ocenia, że dla firm trudniących się najmem, to doskonałe rozwiązanie.
– Najemca nie musi bowiem wskazywać lokalu, w którym mógłby zamieszkać w przypadku zakończeniu umowy. Nie trzeba także dołączać oświadczenia właściciela innej nieruchomości, że zgodzi się przyjąć naszego ekslokatora. Najemca musi podpisać w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w związku zawartą umową najmu instytucjonalnego. To duże uproszczenie – podkreśla Marta Baczewska-Golik.
Dodaje, że w przypadku osób fizycznych, które wynajmują mieszkania, coraz większą popularnością cieszy się zbliżony do najmu instytucjonalnego najem okazjonalny (oświadczenie właściciela innej nieruchomości jest już konieczne). – Ludzie są coraz bardziej świadomi plusów wynikających z tego typu umów. I dobrze, bo zdecydowanie ułatwiają procedurę eksmisyjną, która w przypadku tradycyjnego najmu może ciągnąć się latami – zaznacza pośredniczka.
PFRN zastrzega, że nie zależy mu na szybkim wykwaterowywaniu najemców, którzy z przyczyn losowych będą mieli problemy z terminową zapłatą czynszu, ale na możliwie jak najlepszym dla stron wyjściu z trudnej sytuacji.
W umowach najmu instytucjonalnego wymienione będą też prawa i obowiązki najemców. Z analizy już podpisanych umów wynika, że nieruchomość ma służyć wyłącznie jako mieszkanie, co oznacza, że nie można zarejestrować w niej działalności gospodarczej.
W umowach z najemcami mieszkań w Białej Podlaskiej znalazł się zapis, że prawo do lokalu mogą stracić osoby, które chciałyby go podnająć lub oddać jego część w bezpłatne użytkowanie bez pisemnej zgody wynajmującego. Zastrzeżenie ma związek z ideą programu, którego celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób, które nie mają innych nieruchomości mieszkalnych.
Cykl powstaje we współpracy z PFR Nieruchomości ©?
—aig, ak
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA