fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lotnictwo

CPK: Unieważniono przetarg na ważny projekt

CPK
materiały prasowe
Spółka CPK unieważniła postępowanie na wykonawcę master planu. Powodem tej decyzji był fakt, że w postępowaniu żadna z ofert nie spełniała wyznaczonych kryteriów.

Masterplan dla CPK gotowe były przygotować trzy konsorcja z doświadczeniem globalnym– francusko-hiszpańskie ADP Ingénierie i IDOM, holenderskie NACO Netherlands Airport Consultants i Royal Haskoning DHV oraz niemiecko- austriackie ILF Consulting Engineers

Czytaj także: Port Solidarność: rozpoczyna się dobrowolny skup ziemi

— Wszystkie złożone oferty były niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub zawierały inne błędy formalne, które nie mogły zostać skorygowane w toku procedury zamówień publicznych. Braki dotyczyły w szczególności określonych przez zamawiającego warunków dotyczących zespołu projektowego, które stanowiły dla CPK kluczowe kryterium oceny ofert — tłumaczy Konrad Majszyk, dyr. Komunikacji i PR w spółce CPK. Postępowanie zostało unieważnione 23 listopada.

3 grudnia od decyzji komisji przetargowej wpłynęło odwołanie jednego z kandydatów na master plannera: firmy ILF Consulting Engineers. Dalsze kroki spółki CPK zależą teraz zatem od rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie skuteczności unieważnienia postępowania.

— Doceniamy dotychczasowe zaangażowanie wszystkich uczestników dialogu konkurencyjnego i wspólną wielomiesięczną pracę prowadzoną w ramach tej procedury. Dołożymy wszelkich starań, żeby efekty tych prac zostały w sposób maksymalny wykorzystane — zapewnia Konrad Majszyk. I informuje, że Spółka CPK podjęła kroki, żeby unieważnienie postępowania nie miało wpływu na harmonogram przygotowań do budowy Portu Lotniczego Solidarność w Baranowie. — O szczegółach będziemy informowali po rozpatrzeniu odwołania przez KIO – mówi Konrad Majszyk.

Odbiór poszczególnych części składowych masterplanu miał rozpocząć się w 2021 roku, a umowa z jego wykonawcą miała być podpisana jeszcze w tym roku. Spółka CPK wymagała od kandydatów doświadczenia w przygotowaniu analogicznej dokumentacji: dla dużych lotnisk przesiadkowych, dla inwestycji infrastrukturalnych projektowanych i budowanych od podstaw i obsługiwanych transportem kolejowym. Spółka sprawdzała też zdolności finansowo-ekonomiczne do realizacji zamówienia o tej skali, co CPK.

Elementami masterplanu będą między innymi szczegółowa lokalizacja lotniska i koncepcja jego budowy przygotowywana równolegle z badaniami środowiskowymi i terenowymi. W skład opracowania wejdą też m.in: prognozy ruchu lotniczego (z uwzględnieniem wpływu na rynek lotniczy pandemii COVID-19), analizy przepustowości planowanej infrastruktury lotniskowej, koncepcja rozwoju CPK i poszczególnych etapów jego budowy, strategia operacyjna systemu bagażowego i obsługi logistycznej oraz analizy kosztowe i specjalistyczne.

– Master plan CPK zapewni również integrację lotniska z siecią kolejową i drogową. Wraz z masterplanerem opracujemy także zasady rozwoju najbliższego otoczenia CPK, tzw. Airport City. Wspólnie przygotujemy także dokumenty konieczne do stworzenia projektu Portu Solidarność. Jeżeli nie będzie odwołań od procedury przetargowej, jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wybranym wykonawcą – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA