fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gospodarka

Prawie 200 mln zł w konkursie dot. renowacji dziedzictwa kulturowego

Do końca czerwca samorząd woj. śląskiego czeka na wnioski w unijnym konkursie dotyczącym renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego tego regionu.

Prawie 200 mln zł ma wesprzeć prace przy zabytkach woj. śląskiego oraz obiektach tamtejszego Szlaku Zabytków Techniki.

Jak poinformowała PAP Beata Goleśna z wydziału rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego, konkurs dotyczący dziedzictwa kulturowego jest planowo jedynym, który rozdysponuje środki na ten cel dostępne w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszony przez zarząd woj. śląskiego 31 marca i trwający do 30 czerwca nabór wniosków dotyczy prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz należących do Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego.

Budżet wynosi 197,2 mln zł. Zgłaszane projekty mogą mieć wartość do 5 mln euro (kosztów całkowitych); wsparcie może sięgać 95 proc (w tym 10 proc. z budżetu państwa) - w przypadku przedsięwzięć rewitalizacyjnych i przy spełnieniu szeregu warunków lub 85 proc. - dla pozostałych dopuszczonych robót.

Zgodnie z zapisami konkursu o dotacje mogą ubiegać się: samorządy, ich związki i stowarzyszenia (lub należące do nich całkowicie lub w większości podmioty), instytucje kultury, organizacje pozarządowe, organizacje religijne oraz inne państwowe lub samorządowe podmioty działające w zakresie kultury.

Zgłoszenie unijnego projektu do tego konkursu zapowiadał w ostatnich tygodniach m.in. prywatny inwestor, który w ub. roku kupił zabytkową Elektrociepłownię Szombierki w Bytomiu. Jak deklarował, zewnętrzne wsparcie miałoby pozwolić mu na zabezpieczenie monumentalnego obiektu i rozpoczęcie w jego części działalności kulturalnej. Wcześniej sygnalizował m.in. możliwość powołania dla części swych działań np. fundacji.

Część projektów związanych z rewitalizacją cennych obiektów poprzemysłowych regionu zgłoszono też w zakończonym z końcem maja br. naborze do konkursu dotyczącego rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Konkurs ten – o budżecie 132,6 mln zł - przeprowadzono w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) obecnego śląskiego RPO.

Do tego konkursu trafiły m.in. wnioski prywatnych inwestorów dotyczące pierwszego etapu rewitalizacji Kompleksu Pałacowo – Parkowego Donnersmarcków wraz z terenami przyległymi w Siemianowicach Śląskich (projekt o wartości 36,9 mln zł z wnioskowaną dotacją 25,5 mln zł) czy pierwszego etapu rewitalizacji Starego Dworca w Katowicach (projekt za 24,4 mln zł; zakładający 15,5 mln zł dotacji).

Prywatni inwestorzy zgłosili też m.in. projekty przebudowy zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w katowickiej dzielnicy Szopienice na centrum aktywności lokalnej (za 9,8 mln zł, w tym 6 mln zł wnioskowane z RPO) oraz rewitalizacji budynku lampowni byłej kopalni Mysłowice przez utworzenie centrum aktywności ruchowej (za 10,2 mln zł, w tym 8,6 mln zł z RPO).

Niektóre inne wnioski zarejestrowane w tym konkursie dotyczą przebudowy i wyposażenia poprzemysłowego budynku maszyn wyciągowych byłego szybu Piast w Lędzinach – pod kątem utworzenia Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (za 8,7 mln zł, o dotację 6,2 mln zł wnioskuje lokalny samorząd) oraz uratowania przed rozbiórką i rewitalizacji zespołu obiektów dawnej kopalni Rozbark pod kątem centrum sportów wspinaczkowych i siłowych (za 11,5 mln zł, w tym o 8 mln zł z RPO stara się klub sportowy).

Dwa inne zgłoszone projekty dotyczą zabytkowych wież ciśnień. Fundacja „Śląsk wczoraj i dziś" chce zdobyć środki na przebudowę, rewitalizację i zagospodarowanie zabytkowej wieży w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Chorzowskiej (za 7,1 mln zł; w tym 6 mln z RPO).

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu planuje natomiast zrewitalizować niszczejącą wieżę przy tamtejszej ul. Zamoyskiego - pod kątem działalności społecznej, edukacyjnej, naukowej i kulturalnej (za 34,1 mln zł; w tym 23,7 mln zł z RPO).

Ogółem do tego konkursu dot. rewitalizacji obszarów zdegradowanych obejmującego subregion centralny woj. śląskiego zgłoszono 30 wniosków o łącznej wartości ok. 270 mln zł i łącznej kwocie wnioskowanego dofinansowania 184,1 mln zł.

W podobnych, w większości równoległych konkursach dla pozostałych trzech subregionów woj. śląskiego spłynęło łącznie 15 wniosków (subregion zachodni, który we wcześniejszym naborze dofinansował już dwa takie przedsięwzięcia, planuje kolejny nabór – od końca czerwca do końca sierpnia br.).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA