fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Farmacja

Selvita do podziału

materiały prasowe
Biotechnologiczna grupa planuje podzielić się na dwie niezależne spółki. Pierwsza firma skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Obie spółki będą notowane na giełdzie w Warszawie. Podział ma zostać sfinalizowany w IV kwartale 2019 r.

W wyniku podziału, do nowej spółki wydzielona zostanie część usługowa Selvity. Będzie ona kontynuować dynamiczny rozwój poprzez wzrost organiczny, a także w oparciu o akwizycje w Polsce oraz za granicą spółek pozwalających na realizacje założonych celów biznesowych. - Jako wiodąca firma na rynku, Selvita będzie w znakomitej pozycji do budowania trwałej wartości, dzięki strategii selektywnych i systematycznych przejęć, która będzie możliwa m.in. poprzez finansowanie dłużne, do którego dostęp przed podziałem był utrudniony. Powyższe powinno umocnić przewagi konkurencyjne spółki. Po rejestracji podziału spółka będzie funkcjonowała pod nazwą Selvita – wyjaśniono w komunikacie.

Część innowacyjna będzie kontynuowała swoje projekty polegające na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych. - Podstawowymi celami tej spółki w najbliższym czasie będzie prowadzenie badania klinicznego programu SEL120, a także rozwój projektów na etapie przedklinicznym w ramach trzech platform: Platformy Terapii Celowanych, Platformy Metabolizmu Komórek Nowotworowych i Immunometabolizmu oraz Platformy Immunoonkologicznej. Spółka planuje co roku identyfikację jednego nowego kandydata przedklinicznego w ramach swojego portfolio projektów. W roku 2019 spółka planuje skomercjalizować jeden projekt we wczesnej fazie rozwoju. Docelowo zmianie ulegnie nazwa spółki – zostanie one ujawniona w późniejszym czasie – podała spółka.

W przypadku uzyskania poparcia akcjonariuszy i rady nadzorczej po podziale Paweł Przewięźlikowski, obecny prezes zarządu Selvity stanie na czele spółki zajmującej się rozwojem innowacyjnych terapii onkologicznych. Wraz z nim zarząd będą tworzyć Krzysztof Brzózka oraz Steffen Heeger. Bogusław Sieczkowski, dotychczasowy wiceprezes zarządu Selvity, zostanie prezesem spółki zajmującej się usługami badawczo-rozwojowymi na rzecz firm farmaceutycznych biotechnologicznych i chemicznych. W jej zarządzie znajdą się również obecni członkowie zarządu Selvity. odpowiedzialni za segment usługowy: Miłosz Gruca (w randze wiceprezesa), Mirosława Zydroń oraz Edyta Jaworska. Nowym członkiem zarządu zostanie Dawid Radziszewski, prawnik, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za akwizycje. Składy rad nadzorczych obu podmiotów zostaną ustalone przez walne zgromadzenia spółek, co powinno nastąpić w III kw. 2019 r.

Podział Selvity ma zostać sfinalizowany w IV kwartale 2019 r. Finalizacja transakcji uzależniona jest od uzyskania zgody akcjonariuszy oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Każdy akcjonariusz Selvity obok każdej posiadanej akcji, w wyniku podziału, otrzyma jedną akcję nowej spółki. Intencją zarządu Selvity jest zachowanie obecnej struktury akcjonariatu w wydzielonych podmiotach. Spółka prowadząca działalność usługową stanie się akcjonariuszem w spółce Ardigen, wykorzystującej sztuczną inteligencję w procesie rozwoju innowacyjnych leków, w szczególności terapii spersonalizowanych. Z kolei spółka onkologiczna będzie posiadała udziały w spółce NodThera, skoncentrowanej na odkrywaniu i rozwoju innowacyjnych inhibitorów inflamasomu NLRP3.

Na potrzeby podziału spółka dokonała wyceny obu segmentów działalności. Wartość segmentu innowacyjnego została określona na 976 mln zł, a segmentu usługowego na 382 mln zł.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA