fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Norweskie miliony na telemedycynę i młodzież

materiały prasowe
Ostatnie miesiące pokazały, jak istotna dla pacjentów i służby zdrowia jest telemedycyna. E-wizyty umożliwiają konsultację medyczną bez wychodzenia z domu. Aby to było możliwe, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, procedury i duże pieniądze.

Publikacja przygotowana we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszy Norweskich i EOG, pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

Z pomocą przychodzą Fundusze Norweskie i EOG, które w dziedzinie zdrowia publicznego zasilą ten obszar finansowo. Fundusze Norweskie i EOG to bezzwrotna pomocą przyznaną przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 16 państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE) w zamian za korzystanie przez donatorów z pełnego dostępu do rynków UE. Za koordynację wdrażania Funduszy Norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a operatorem Programu Zdrowie jest Ministerstwo Zdrowia. Projekty w ramach tego programu są wieloletnie i będą realizowane do 2024 roku. Celem programu jest zmniejszanie społecznych nierówności w dostępie do służby zdrowia. Odbędzie się to przez działania w dwóch obszarach. Pierwszy obszar obejmuje działania związane z telemedycyną i polityką e-zdrowia, drugi związany jest ze zdrowym stylem życia dzieci i młodzieży oraz środowiskowym modelem opieki psychiatrycznej.

Najpierw nabory na e-zdrowie

Wsparcie w ramach Programu Zdrowie skierowane jest do szpitali ponadregionalnych i instytutów naukowych, będących częścią systemu ochrony zdrowia. Placówki będą mogły starać się o środki w wysokości od 200 do 675 tys. euro na projekty z zakresu rozwiązań telemedycznych i e-zdrowia w wybranych działach medycyny, np. kardiologii, geriatrii, psychiatrii, opieki paliatywnej i chorób przewlekłych. Szpitale i instytuty będą wybierane w formule otwartych naborów wniosków.

- Nabór ruszy w drugiej połowie 2021 roku – zapowiada Maciej Aulak, dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Nabór będzie miał charakter otwartego konkursu. Na rynku jest duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, dlatego przewidujemy bardzo dużą konkurencję – dodaje Maciej Aulak.

Na nowych rozwiązaniach telemedycznych i z zakresu e-zdrowia skorzystać mają grupy społeczne, których sytuacja społeczno-ekonomiczna wymaga pilnego wsparcia w tym obszarze. Opracowane rozwiązania, przetestowane w ramach pilotażu w wybranych placówkach w całym kraju, mają szansę zostać na stałe wdrożone do systemu opieki zdrowotnej.

Inwestycja w młode pokolenie

Kolejnym obszarem Programu Zdrowie jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. A jest tu sporo do zrobienia. Według ubiegłorocznego badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny ponad 3/4 15-latków ma za sobą inicjację nikotynową, a ponad połowa nastolatków paliła nie dalej jak 30 dni przed ankietą. Sporym wyzwaniem dla polskiej młodzieży jest też otyłość i zdrowie psychiczne.

W ramach wsparcia z Funduszy Norweskich Departament Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia przeprowadzi działania składające się z trzech kluczowych elementów. Pierwszym będzie przeprowadzenie badań nad przyczynami sięgania po tytoń przez nastolatków i młodzież w Polsce oraz skierowanie do młodzieży ogólnopolskiej kampanii mającej na celu zwalczanie nadużywania tytoniu. Kolejnym zadaniem będzie opracowanie i realizacja programu szkoleniowego w zakresie kształtowania nawyków prozdrowotnych w przedszkolach i żłobkach (warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe, pikniki rodzinne itp.). W zakresie zdrowia psychicznego natomiast przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników szkół, rodziców i opiekunów dotyczące problemów zdrowia psychicznego młodzieży i wczesnej diagnozy. Według informacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej można spodziewać się, że konkretne działania w zakresie projektu promującego zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży ruszą w przyszłym roku.

Transfer wiedzy i doświadczenia

Fundusze Norweskie i EOG to nie tylko środki finansowe, choć tych przez kilkanaście lat Polska zagospodarowała niemało, bo ponad 1 mld euro. Nasz kraj jest największym beneficjentem spośród krajów UE objętych tym rodzajem wsparcia. Część z tej puli trafiła także do sektora ochrony zdrowia. W okresie 2004-2009 na ten cel przeznaczono 60 mln euro, w latach 2009-2014 wsparcie wyniosło 76 mln euro, a w obecnej, trzeciej edycji - 23,5 mln euro.

W przypadku Programu Zdrowie, ale też i innych, zakładana jest ścisła współpraca ze stroną norweską. Jest to niepowtarzalny sposób na pozyskanie wiedzy i doświadczenia. I tak, projekt w zakresie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży realizowany jest przez stroną polską w partnerstwie z Norweskim Towarzystwem Onkologicznym oraz regionem Trondelag, a działania z zakresu telemedycyny i e-zdrowia wspiera Norweskie Centrum Badań e-Zdrowia w Tromso.

Po więcej informacji o konkursach realizowanych z Funduszy Norweskich zapraszamy na strony: www.eog.gov.pl i www.facebook.com/FunduszenorweskieEOG

Publikacja przygotowana we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszy Norweskich i EOG, pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA