fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekologia

Smog niosący śmierć

Stock Adobe
Zanieczyszczenie środowiska jest odpowiedzialne za niemal co szósty zgon na świecie.

Tygodnik medyczny „The Lancet" opublikował niepokojące wyniki szeroko zakrojonego badania dotyczącego wpływu zanieczyszczenia środowiska na ludzkie zdrowie. W 2015 r. 9 mln osób zmarło przedwcześnie z powodu naszego destrukcyjnego wpływu na otoczenie. Stanowi to 16 proc. śmiertelności całej populacji.

– To pierwsza ogólnoświatowa analiza wpływu zanieczyszczeń: powietrza, wody i gleb łącznie, a także badanie kosztów ekonomicznych i społecznych niszczenia środowiska – mówi autor badania, profesor nauk biologicznych na Simon Fraser University, Bruce Lanphear. – Zanieczyszczenie, które jest źródłem wielu chorób i zaburzeń, jest całkowicie niemożliwe do uniknięcia.

Kilka wieków temu w środowisku dominowały substancje pochodzenia naturalnego. Jedynymi trucicielami były procesy zachodzące w przyrodzie – wybuchy wulkanów, erozja skał, pożary lasów, pył kosmiczny. Wody mogły zawierać sól, gazy organiczne, drobnoustroje oraz substancje wypłukiwane ze skał i gleb.

Wraz z rozwojem gospodarczej działalności człowieka, ośrodków przemysłowych, a przede wszystkim miast, do środowiska zaczęło przenikać coraz więcej szkodliwych substancji.

Bezlitosne liczby

Według raportu Komisji ds. Zanieczyszczeń i Zdrowia powołana przez „The Lancet" (The Lancet Commission on pollution and health) zanieczyszczenie jest ściśle powiązane ze zmianami klimatycznymi i ingerencją człowieka w procesy biologiczne na Ziemi. Przeszliśmy jako ludzkość na ciemną stronę mocy. Spalanie paliw kopalnych w krajach o wyższych dochodach i biomasy w krajach uboższych stanowi 85 proc. pyłu zawieszonego w powietrzu. Głównymi odpowiedzialnymi za emisję dwutlenku węgla są elektrownie węglowe, producenci chemiczni, operacje górnicze i pojazdy.

Drugim w kolejności źródłem zanieczyszczeń są nawozy sztuczne, środki ochrony roślin i preparaty poprawiające strukturę ziemi uprawnej. Do gleb i wód przenikają pestycydy, azotany, arsen, cyjanki i metale ciężkie (rtęć i ołów). W przypadku tych ostatnich jednym z głównych winowajców jest również transport samochodowy.

Komisja wskazuje, że zanieczyszczenie środowiska powoduje zgony przede wszystkim wśród osób ubogich i chorych – prawie 92 proc. notuje się w państwach o niskim i średnim dochodzie. W każdym z analizowanych państw emisje zanieczyszczeń są największe w ubogich i zmarginalizowanych wspólnotach.

W obliczu największego zagrożenia stają dzieci, ponieważ narażone na chemikalia jeszcze w życiu płodowym. We wczesnym dzieciństwie są obarczone ryzykiem długotrwałych chorób, niepełnosprawności, przedwczesnej śmierci i zmniejszenia możliwości uczenia się, a tym samym zarabiania na swoje utrzymanie w wieku dorosłym.

Pierwszy krok

Raport komisji jest przełomem w badaniach nad rzeczywistymi skutkami działalności człowieka. Wiele miejsca naukowcy poświęcili na rekomendowanie rozwiązań. Wszystkie sprowadzają się do jednego prostego kierunku – zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i ekspozycji organizmów na toksyczne substancje. O tym jednak wszyscy wiemy. Trudniej przełożyć tę wiedzę na rzeczywistość. Oznacza to zmianę priorytetów, co często obejmuje wykorzystanie nowych narzędzi ekonomicznych. Zespół powołany przez „The Lancet" przedstawił analizę kosztów i korzyści związanych z obecną polityką wobec środowiska oraz zwrócił uwagę na potrzebę uzyskania dodatkowych dowodów dotyczących zachorowalności.

Dotąd powstało wiele badań na temat zagrożeń i mechanizmów związanych z zanieczyszczeniem. Nie pozwalają one jednak na metaanalizę wynikających z tego problemów zdrowotnych. Raport może się stać rzetelną bazą do dalszych badań i decyzji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA