fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dodatki Specjalne

Podatnicy nie są w łatwej sytuacji

materiały prasowe
Rozmowa: Joanna Kanicka-Ziółkowska, partner w kancelarii Independent Tax Advisers.

Materiał powstał we współpracy z Independent Tax Advisers

Na początek nieco przewrotne pytanie: po co doradca podatkowy jest potrzebny firmie, skoro w obecnym czasie uchwalanych jest tak wiele „uproszczeń", a do tego Ministerstwo Finansów publikuje liczne interpretacje ogólne i objaśnienia podatkowe?

Joanna Kanicka-Ziółkowska: To prawda, że ostatnio Ministerstwo Finansów publikuje wyjątkowo dużo interpretacji ogólnych oraz objaśnień. Wypada jednak postawić inne pytanie: czy tworzenie prawa powinno polegać na uchwalaniu w krótkim czasie tak niejasnych i nieprzemyślanych przepisów, a następnie ich tłumaczeniu i uzupełnianiu w drodze objaśnień i interpretacji ogólnych? Tym bardziej że jakość tych ostatnich pozostawia wiele do życzenia.

Jako przykład może posłużyć interpretacja ogólna dotycząca kart paliwowych. Na jej przygotowanie czekaliśmy niemal dwa lata, a mimo to nie rozwiewa ona praktycznych wątpliwości, z jakimi borykają się nasi klienci. Przede wszystkim dotyczy ona wyłącznie transakcji trójstronnych, choć użycie kart paliwowych jest możliwe także w szerszym łańcuchu. Nie wiadomo, jak organy podatkowe zinterpretują sformułowane w niej przesłanki, szczególnie w odniesieniu do bardziej skomplikowanych stanów faktycznych, których w interpretacji w ogóle nie uwzględniono.

Skoro interpretacje ogólne nie spełniają swojej roli, to może podatnicy powinni polegać na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE?

Orzecznictwo Trybunału niewątpliwie oddziałuje pozytywnie na praktykę stosowania polskich przepisów dotyczących VAT. Zdarza się jednak, że sam wyrok nie wystarcza, aby podatnicy poczuli się bezpiecznie, co pokazuje wspomniana interpretacja w sprawie kart paliwowych, stanowiąca przecież pokłosie wyroku TSUE w polskiej sprawie (C-235/18).

Obawiam się, że podobnie może być w przypadku ostatniego wyroku TSUE w sprawie dotyczącej rozliczania WNT na gruncie polskich przepisów o VAT (C?895/19). Wyrok ten zdaje się otwierać podatnikom możliwość skorygowania rozliczeń i doprowadzenia do neutralnego rozliczenia podatku należnego i naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, a co za tym idzie – wystąpienia o zwrot nadpłaty. W naszej ocenie tezy wyroku można odnieść także do innych transakcji opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia, np. importu usług. Mamy jednak wątpliwości, czy zapowiedziana przez resort finansów nowelizacja ustawy o VAT uwzględni również takie przypadki. Występując do organu podatkowego o zwrot odsetek w takich sprawach, należy raczej przygotować się na spór..

Jednym słowem, podatnicy nie są w łatwej sytuacji, skoro instytucje, które miały zapewniać im bezpieczeństwo, nie spełniają swojej roli. Z jakimi jeszcze problemami zgłaszają się do was klienci?

Oprócz kwestii stricte podatkowych nierzadko służymy też pomocą w sprawach z pozoru z podatkami niezwiązanych, np. celnych, kadrowych czy ZUS-owskich. Ostatnio nasi zagraniczni klienci zwracają się do nas z prośbą o wsparcie w zakresie nowych obowiązków związanych z PPK, które są dla nich bardzo uciążliwe i często wręcz niemożliwe do zrealizowania. Instytucje finansowe odmawiają bowiem zawarcia umów o zarządzanie PPK z podmiotami, które nie posiadają numeru NIP czy REGON. Pracodawca zagraniczny może co prawda uzgodnić z osobą zatrudnioną, że spoczywające na nim obowiązki w zakresie PPK będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę. Pracownik jednak nie musi się na to zgodzić. Pracodawca zagraniczny znajduje się wówczas w sytuacji bez wyjścia, a za niewdrożenie PPK grożą mu kary finansowe. Projektowana nowelizacja ustawy w tej sprawie, nie dość że spóźniona, już na tym etapie budzi wątpliwości interpretacyjne.

- Artykuł powstał w ramach dodatku promocyjno-informacyjnego "Doradca Firmy"

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA