fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Miliard na transport kombinowany

Fotorzepa, Marta Bogacz
To już ostatni dzwonek, aby sięgnąć po dotacje na transport intermodalny. Wnioski od potencjalnych beneficjentów przyjmuje Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Chodzi o pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a dokładnie działanie 3.2 tego programu. Z końcem października br. Komisja Europejska zaakceptowała opracowany przez ministra rozwoju i finansów program pomocowy dla transportu intermodalnego, zaś 24 listopada br. Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Trafiło już ono do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Łączna wysokość przewidzianego wsparcia wynosi 1 mld zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych. Pomoc trafi nie tylko do operatorów transportu intermodalnego, ale także do spółek leasingujących tabor. Nowością w stosunku do stosowanych w przeszłości instrumentów pomocowych, oprócz szerszego zakresu wsparcia, będzie również wyższa intensywność pomocy (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).

Program pomocowy przygotowany przez ministra rozwoju i finansów przyczyni się do poprawy konkurencyjności intermodalnych usług transportowych w Polsce. Stanowi on też krok w realizacji postanowień Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze transportu.

Co ciekawe, Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) nabór projektów prowadzi już od 30 grudnia 2016 r. i kończy się on już wkrótce, bo 15 grudnia 2017 r. – Oczekując na pozytywną decyzję Komisji Europejskiej co do programu pomocowego dla transportu intermodalnego nie czekaliśmy z założonymi rękami tylko ogłosiliśmy dużo wcześniej konkurs przygotowując wszystkie niezbędne formalności. Teraz decyzja Komisji Europejskiej zbiegła się prawie z finiszem konkursu prowadzonego przez CUPT – mówi „Rzeczpospolitej" Jarosław Orliński, dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju.

Pomoc, na którą przewidziano ok. 238 mln  euro będzie udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 10 mln zł (5 mln zł dla projektów obejmujących wyłącznie dedykowaną infrastrukturę kolejową, w tym bocznice oraz infrastrukturę drogową). Po te dotacje mogą sięgnąć: 1 - przedsiębiorcy z państw UE, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, w tym operatorzy terminali intermodalnych i przewoźnicy intermodalni; 2 - zarządy portów morskich; 3- podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego; 4 - podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową (w tym bocznicami) zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych.

Dofinansowaniem można pozyskać na cztery rodzaje projektów. Pierwszy to budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, Drugi to zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych. Trzeci to zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) i wreszcie ostatni czwarty typ to zakup lub modernizacja taboru kolejowego. Więcej o konkursie, jak i transporcie intermodalnym będzie można dowiedzieć się podczas jutrzejszej (6 grudnia 2017 r.) konferencji dla beneficjentów pt. „Przygotowanie i realizacja projektów intermodalnych i drogowych w POIiŚ 2014-2020" organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju (Departament Programów Infrastrukturalnych).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA