fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpieczeństwo

Manifestacje: chcą powrotu starych zasad

Adobe Stock
Parlamentarzyści chcą wyrzucić do kosza przepisy o zgromadzeniach cyklicznych. To na ich podstawie organizowano miesięcznice smoleńskie.

Grupa senatorów PO chce przywrócić stare zasady dotyczące manifestacji. Przygotowali propozycję nowelizacji prawa o zgromadzeniach. Wkrótce jej pierwsze czytanie.

Senatorowie chcą wykreślić przepisy dotyczące zgromadzeń cyklicznych. Wprowadziła je nowela z 13 grudnia 2016 r. Tego rodzaju zgromadzenia mają pierwszeństwo przed innymi. Polegają one na organizowaniu manifestacji przez ten sam podmiot w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku lub raz w roku w czasie świąt państwowych i narodowych, pod warunkiem że przez ostatnie trzy lata takie wydarzenia już organizowano, i to niekoniecznie w formie zgromadzeń. Jeśli władze samorządowe zezwoliły na inne zgromadzenie w tym samym czasie i miejscu (lub zbyt blisko), wojewoda może w trybie nadzoru wydać zarządzenie zastępcze zakazujące kontrmanifestacji.

Zgromadzeniami cyklicznymi były m.in. miesięcznice smoleńskie. Senatorowie chcą również zmienić art. 12 ust. 1 prawa o zgromadzeniach. Proponują wykreślić dystans 100 m między zgromadzeniami, o którym mówi ten przepis. Tak chcą wyeliminować obecnie występujące wątpliwości interpretacyjne dotyczące odległości miedzy zgromadzeniami wynoszącej mniej niż 100 m. Po zmianach przepis będzie przewidywał, że jeżeli wniesiono zawiadomienie o zamiarze zorganizowania w tym samym miejscu dwóch lub więcej zgromadzeń, to powinny się one odbyć się w taki sposób, by nie zagrażały życiu ani zdrowiu ludzi oraz mieniu. Pierwszeństwo będzie miał zaś organizator, który pierwszy zgłosił manifestację. Parlamentarzyści proponują też, by nowe przepisy stosować do zgromadzeń, w wypadku których wniesiono przed dniem wejścia w życie do rzędu miasta zawiadomienie o zamiarze zorganizowania ich zgromadzenia.

etap legislacji: pierwsze czytanie w Senacie

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA