fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Niezły sierpień banków

Adobe Stock
Zysk polskiego sektora bankowego wzrósł, choć nie tak mocno jak w lipcu. W całym roku w zasięgu banków jest spora poprawa wyników i około 16 mld zł zysku.

W sierpniu sektor bankowy miał 1,53 mld zł zysku netto, czyli o 1,8 proc. więcej niż rok temu. Wynik okazał się niemal identyczny jak w lipcu (1,55 mld zł, co oznaczało poprawę o ponad 16 proc.). Najważniejszy dla sektora wynik odsetkowy, stanowiący dwie trzecie dochodów, wzrósł o 9,9 proc., do 4,32 mld zł. Wynik z opłat i prowizji, będący pod presją od lat, spadł o 1 proc., do 1,09 mld zł. Łącznie przychody z działalności bankowej wzrosły o 4,7 proc., do 5,95 mld zł.

Koszty działania (bez amortyzacji) zmalały o 2,6 proc., do 2,66 mld zł. Wydatki pracownicze urosły o 1,9 proc., do 1,48 mld zł, administracyjne zaś zmalały o 7,7 proc., do 1,18 mld zł (dzięki niższym w drugiej części roku wydatkom na Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Nadal wyraźnie rosną odpisy kredytowe – w sierpniu urosły o 28 proc., do 860 mln zł. W podobnym tempie zwiększały się w poprzednich miesiącach, czyli wyraźnie szybciej niż rośnie portfel kredytów (dla sektora niefinansowego urosły o 6,9 proc., do 1,14 bln zł na koniec sierpnia a depozyty urosły o 11 proc., do 1,07 bln zł).

Po ośmiu miesiącach polski sektor bankowy ma 10,6 mld zł zysku netto, czyli o 1,8 proc. więcej niż rok temu. To głównie zasługa 8,5-proc. wzrostu wyniku odsetkowego, do 32,8 mld zł. Prowizyjny urósł o 1,1 proc., do 8,82 mld zł, i trudno liczyć na istotne odbicie po ponad 10-proc. spadku w 2018 r. ze względu na słabość rynku kapitałowego, niskie przychody z działalności brokerskiej, sprzedaży produktów inwestycyjnych. Przychody z działalności bankowej urosły w dobrym  tempie o 8,2 proc., do 48,1 mld zł. Koszty działania (bez amortyzacji) urosły w znacznie wolniejszym tempie niż wzrosły przychody, bo o 2,8 proc., do 23,9 mld zł, co biorąc pod uwagę, że stanowią połowę wartości przychodów, daje sporą dźwignię operacyjną. Koszty pracownicze urosły o 2,7 proc., do 11,9 mld zł, a administracyjne o 3 proc., do 11,9 mld zł. Saldo odpisów kredytowych urosło o 21 proc., do 6,2 mld zł.

Na jaki wynik stać polski sektor bankowy w całym roku? Jeśli ostatnie cztery miesiące będą co najmniej tak udane pod względem zysku jak lipiec i sierpień, to w całym roku sektor wypracowałby 16,5 mld zł zysku netto, co oznaczałoby wzrost prawie o jedną czwartą wobec 2018 r. Ten wynik jest jednak zagrożony ze względu na banki, które mogą mieć straty, głównie chodzi o Getin Noble Bank i Idea Bank. W 2018 r. również zanosiło się na rekordowy wynik w okolicach 16 mld zł, ale ostatecznie według danych NBP sektor zarobił netto tylko 13,3 mld zł ze względu na większą niż oczekiwaną stratę niektórych banków (wyniosła 2,5 mld zł wobec 15,8 mld zł zysków osiągniętych przez dochodowe banki).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA