Akty prawne

Obowiązują od 4 lipca 2017 r.

- ustawa z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (DzU z 3 stycznia 2017 r., poz. 8)
- art. 8 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (DzU z 18 maja 2017 r., poz. 973) - rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka (DzU z 19 czerwca 2017 r., poz. 1155)
- rozporządzenie ministra środowiska z 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niecka Skaliska (PLH280049) (DzU z 19 czerwca 2017 r., poz. 1157) - rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego (DzU z 19 czerwca 2017 r., poz. 1165)
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL