fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 10 lutego 2018 r.

- rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU z 2 lutego 2018 r., poz. 303)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (DzU z 9 lutego 2018 r., poz. 335)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 lutego 2018 r. w sprawie użyczania Służbie Ochrony Państwa rzeczy lub dokumentów (DzU z 9 lutego 2018 r., poz. 336)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 lutego 2018 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg przyznawanych funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa (DzU z 9 lutego 2018 r., poz. 340)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 9 lutego 2018 r., poz. 341)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (DzU z 9 lutego 2018 r., poz. 342)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 lutego 2018 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby (DzU z 9 lutego 2018 r., poz. 346)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA