Ministerstwo Zdrowia skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. Według nowego rozporządzenia 295 mln 071 tys. zł zostanie przeznaczone na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków i wyrobów medycznych. Wzrost całkowitego budżetu na refundację osiągnie ostatecznie 1 mld 131 mln 189 tys. zł względem roku poprzedniego, czytamy w onet.pl

Projekt rozporządzenia opublikowano w piątek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, „potrzeba nowelizacji wynika z projektowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmiany planu finansowego Funduszu na 2018 r. zakładającej zwiększenie całkowitego budżetu na refundację”.