Kiedy cztery lata temu IARC wykonało podobne obliczenia, odnotowano 14,1 miliona nowych przypadków zachorowań na raka i 8,2 miliona zgonów, czytamy w onet.pl.

Według danych Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), jeden na pięciu mężczyzn i jedna na sześć kobiet na świecie zachoruje na raka w ciągu swojego życia. Jeden na ośmiu mężczyzn i jedna na 11 kobiet umrze z powodu tej choroby.

Najczęściej występującymi rodzajami raka w 2018 r. są nowotwory płuc, piersi i jelita grubego.  Znajdują się one jednocześnie w pierwszej piątce najbardziej śmiertelnych nowotworów.

Łącznie te trzy typy nowotworów odpowiadają za jedną trzecią przypadków zachorowalności na raka i śmiertelności na całym świecie.

Większość nowotworów płuc jest spowodowana paleniem, a przyczyną raka piersi jest otyłość i alkohol czytamy w raporcie IARC.

Czytaj też: Przyczyny raka wątroby zależą też od geografii

Analitycy  podkreślają, że coraz większe obciążenie rakiem spowodowane jest szeregiem czynników, w tym rosnącą liczbą populacji i starzeniem się społeczeństw. Więcej osób choruje na raka, ponieważ żyją dłużej. Zwracają  też uwagę, że wraz z rozwojem gospodarczym i społecznym, upowszechniają się niektóre przyczyny raka.  Widać to na przykładzie krajów rozwijających się, gdzie spada liczba nowotworów związanych z ubóstwem, ale więcej jest przypadków zachorowań na nowotwory typowe dla krajów uprzemysłowionych.  

W bogatszych częściach świata, z dobrymi systemami opieki zdrowotnej, chorobom nowotworowym, których przyczyny są związane ze stylem życia, można zapobiegać. Skuteczne działania profilaktyczne mogą wyjaśniać obserwowany spadek częstości występowania m.in. raka płuc (np. u mężczyzn w Europie Północnej i Ameryce Północnej) i raka szyjki macicy.

Mimo to nowe dane pokazują, że większość krajów wciąż ma do czynienia ze wzrostem bezwzględnej liczby zdiagnozowanych przypadków wymagających leczenia i opieki.

Prawie jedna czwarta - 23,4 proc. wszystkich przypadków zachorowań na raka występuje w Europie, chociaż żyje w niej tylko 9 proc. światowej populacji. W Europie notuje się też  20,3 proc. zgonów z powodu raka.