Ważne zmiany w wystawianiu recept na leki od 1 marca

Wyliczaniem ilości leku nie będą zajmować się farmaceuci. Od 1 marca zrobi to za nich system informatyczny.

Aktualizacja: 01.03.2024 10:11 Publikacja: 01.03.2024 03:00

Od 1 marca ilość leku wyliczy system, a nie farmaceuta

Od 1 marca ilość leku wyliczy system, a nie farmaceuta

Foto: Adobe Stock

W sierpniu 2023 r. wprowadzono regułę, która ograniczyła możliwość wydawania jednorazowo leku lub w ramach częściowej realizacji ze 180 do 120 dni. Natomiast w listopadzie 2023 r. wprowadzono regułę 3/4 jako mechanizm wyznaczania kolejnego terminu wydania leku w procesie realizacji recepty, ale tylko dla recept, na których zaordynowano więcej leku niż na 120 dni kuracji. Oznacza to, że jeżeli lekarz przepisał tzw. receptę roczną, to farmaceuta może wydać pacjentowi leki na maksymalnie 120-dniowy okres terapii. Kolejna realizacja może natomiast nastąpić po 3/4 tego okresu, czyli po 90 dniach. Roczna recepta może być zatem realizowana w co najmniej trzech modułach.

Czytaj więcej

Od 1 listopada nowe zasady realizacji recept

Z racji, że w obrocie produktów leczniczych są bardzo różne opakowania ilościowe, a farmaceuta musi się odnieść do kuracji na 120 dni, to przy wielu opakowaniach (jak np. 56, 84 czy 112) nie ma możliwości wydania leku na 120 dni kuracji. Wskutek tych przepisów farmaceuci wydawali pacjentom mniej leków niż teoretycznie mogli dostać. Ponadto farmaceuci skupiali się od tego czasu na równaniach matematycznych i na tym, aby dobrze wydać lek, a na dalszy plan musiało zejść udzielanie pacjentowi informacji o leku i porada farmaceutyczna.

Od 1 marca 2024 r. to się zmienia, ponieważ wszedł w życie przepis art. 96a ust. 7ab ustawy Prawo farmaceutyczne. Od tego dnia to system informatyczny (tzw. system P1) ma obliczać ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, jaki należy wydać pacjentowi w aptece, w zakresie wskazanych powyżej zasad. Nadal dotyczy to leków przepisanych na tzw. e-recepcie rocznej.

Automatyzacją systemu obliczenia ilości leku przeznaczonego do wydania pacjentowi nie będą objęte recepty wydane przed 1 marca, które nie zostały wystawione według nowego schematu zapisania informacji o dawkowaniu.

To system, a nie apteka, będzie ponosić odpowiedzialność za prawidłowe obliczenia w stosunku do recept wydanych od 1 marca. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ w przypadku pomyłki to apteka była karana przez Narodowy Fundusz Zdrowia zabraniem refundacji i dodatkowo za błędnie zrealizowaną receptę nakładaną karą administracyjną.

W środę, 28 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że podjęło działania legislacyjne, aby nie zobowiązywać właścicieli aptek do zapłaty kar umownych lub zwrotu refundacji ceny leku, gdy dojdzie do pomyłki związanej z wydawaniem leku po upływie 3/4 okresu, na który pacjent zrealizował receptę roczną.

Służba zdrowia
Medycy chcą podwyżek. Propozycja zmian podzieliła środowisko
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę