- Od 26 października ruszamy z ankietą oceny doświadczeń pacjenta z pobytu w szpitalu. Pacjenci, którzy przebywali ostatnio w szpitalu, będą proszeni o odpowiedź na 9 pytań dot. jakości komunikacji, traktowania i wyżywienia - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Pytania będą dotyczyć dziewięciu obszarów związanych z pobytem w szpitalu. NFZ zapyta pacjentów:

1. Czy zespół medyczny był zaangażowany w uśmierzanie bólu?

2. Jaka była jakość wyżywienia?

3. Czy komunikacja była zrozumiała?

4. Czy zespół medyczny zrozumiale informował o ryzyku związanym z lekami?

5. Czy zespół medyczny zapewnił wsparcie emocjonalne?

6. Czy bezpośrednie otoczenie było czyste?

7. Czy w nocy była cisza?

8. Czy zespół medyczny włączał pacjenta w decyzję o leczeniu?

9. Jakie jest prawdopodobieństwo polecenia szpitala?

Skala oceny wynosi od 0 do 10.

Ankieta jest anonimowa. Ankieterzy będą znali numer telefonu oraz płeć pacjenta, placówkę, w której pacjent się leczył, oraz datę skreślenia pacjenta z harmonogramu przyjęć, prowadzonego przez tę placówkę. Nie będą mieli danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, PESEL) pacjentów, do których dzwonią, ani danych o rodzaju świadczenia, z jakiego pacjenci korzystali.

Fundusz prosi, aby pacjenci nie podawali żadnych innych informacji o sobie (zwłaszcza danych osobowych, czy informacji o świadczeniu, z jakiego korzystali). To jest ważne dla ich bezpieczeństwa.